Oferta Matek Pszczelich

Pszczoły
Pszczoły

Rasa krainska (Carnica)

Linia CJ 10

Powstała z połączenia linii C i CJ. Linia o wczesnym, dynamicznym rozwoju i dużej plenności. Tworzy rodziny bardzo silne i silne. Najlepiej wykorzystuje wszystkie pożytki nektarowe od bardzo wczesnych. Najwyższą miodność osiąga w gospodarce wędrownej. Pszczoły bardzo łagodne, dobrze trzymają się plastra. Ze względu na dużą plenność polecana do tworzenia odkładów, produkcji ziołomiodów lub mleczka pszczelego. Bardzo dobrze odbudowuje dużą ilość węzy. Najlepiej zimują rodziny silne.

Linia CT 46

Rozwój - bardzo wczesne pożytki wykorzystują jako rozwojowe. Pełnię rozwoju osiągają w okresie kwitnienia jabłoni. Linia tworzy rodziny o średniej sile. Miodność - bardzo dobre wyniki miodowe uzyskują na pożytkach średnio wczesnych zwłaszcza spadzi. Łagodność - pszczoły charakteryzują się wysoką łagodnością nawet przy nienajlepszej pogodzie. Rojliwość - zarówno materiał czysto liniowy jak i mieszańce wykazują znikomą rojliwość w okresie po pożytkowym. Zimotrwałość - rodziny bardzo dobrze znoszą nawet bardzo długie zimowle o niskich temperaturach. Inne cechy - linia ta stanowi uniwersalny materiał do krzyżowania, zarówno jako strona mateczna jak i ojcowska.

Linia AlSin

Wcześniej znana pod nazwą AC.

Rozwój - wczesny, dynamiczny. Przy umiarkowanym pożytku dobrą dynamikę czerwienia utrzymują przez cały sezon. Plenność rodzin średnia do wysokiej. Miodność - wykorzystują już najwcześniejsze pożytki i bardzo dobrze pracują przez cały sezon na różnych pożytkach. Wysokie wydajności miodowe uzyskują także na spadzi. Łagodność - pszczoły są bardzo łagodne, w okresie pożytkowym można przy nich pracować bez dymu. Rojliwość - rodziny wykazują znikomą rojliwość ale wymagają dobrego poszerzenia gniazda w okresie obfitych pożytków. Zimotrwałość - bardzo dobra. Do zimowli nie wymagają dodatkowych ociepleń. Dobrze znoszą długą zimowlę. Inne cechy - pszczoły zbierają duże ilości pyłku. Rodziny pszczele tej linii bardzo dobrze nadają się do tworzenia z nich odkładów. Pszczoły są aktywne nawet przy nienajlepszej pogodzie.

Linia CNT

Rozwój - wczesny, matki zaczynają czerwić intensywniej w okresie kwitnienia wierzby. Czerwienie matek słabnie w okresie późnego lata. Miodność - bardzo dobrze wykorzystują wszystkie pożytki nektarowe, nawet najmniejsze, gorzej pracują na spadzi. Przy intensywnym pożytku ograniczają matkę w czerwieniu. Łagodność - to cecha, którą wyróżnia się ta linia pszczół w każdych warunkach pogodowych. Przy pszczołach w okresie pożytkowym można pracować praktycznie bez dymu i kapelusza pszczelarskiego. Rojliwość - prawie nie wykazują cechy rojliwości. Zimotrwałość - dobrze zimują rodziny po odpowiednim ścieśnieniu. Gorzej znoszą długie zimowle bez możliwości oblotu pszczół. Inne cechy - pszczoły są krótkowieczne, ale bardzo pracowite. Charakteryzuje je duże wyrównanie morfologiczne, wysoka miodność przy ograniczonej plenności.

Matki Pszczele MCB

Rasa kaukaska (Caucasica)

Linia KPW

Znana wcześniej pod nazwą KW.

Rozwój - matki rozpoczynają czerwienie wiosenne wcześniej, a tempo czerwienia utrzymują przez cały sezon. Mniejszą plenność matki wyrównuje długowieczność pszczół. Miodność - rodziny wykorzystują bardzo dobrze wszystkie pożytki nektarowe. Pożytki spadziowe lepiej wykorzystują mieszańce międzyrasowe. Miód chętnie składają w nadstawce i na bocznych plastrach w gnieździe. Jest to populacja pszczół wyróżniająca się cechą miodności. Łagodność - zarówno materiał czystoliniowy jak i użytkowy charakteryzuje bardzo duża łagodność, nawet w okresie bezpożytkowym. Agresywniejsze stają się jedynie w czasie deszczowej pogody. Rojliwość - objawy rojliwości nie występują nawet w bardzo silnych rodzinach. Okres bezpożytkowy nie powoduje narastania nastroju rojowego. Zimotrwałość - bardzo dobrze zimują rodziny średniosilne i silne, gorzej słabe. Ze względu na długowieczność pszczół dobrze znoszą długie, zimne wiosny. Inne cechy - rodziny utrzymują czystość w gnieździe, miód sklepi na mokro i półmokro. Pszczoły mocno trzymają się plastra, dobrze odbudowują węzę. Wykorzystanie tej linii jako strony ojcowskiej w kojarzeniu z liniami kraińskimi podnosi miodność pszczół z tych kojarzeń.

Pszczelarz

Zainteresowanych zakupem matek pszczelich
prosimy o kontakt bezpośrednio z pasieką.

Grzegorz Lejko

tel. 609 692 467

pasieka_czermin@mcb.com.pl

w sezonie 7:00 do 8:00  lub wieczorem po 20:00

Zapamietaj!
złóż zamówienie na początku roku kalendarzowego, bo wówczas masz szansę na optymalny termin otrzymania matki, matki pszczele można osobiście odebrać w pasiece, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (unikasz opłaty pocztowej). Masz możliwość wówczas skorzystać z fachowej porady w pasiece.

Rozprowadzamy matki pszczele sztucznie unasienione bez sprawdzonego czerwienia:

 • reprodukcyjne czysto liniowe,
 • użytkowe krzyżówki między rasowe i międzyliniowe.
 • reprodukcyjne 2-liniowe,

Wszystkie nasze linie charakteryzują się dużą łagodnością i niską rojliwością. Prace pasieczne wykonywać można także przy niższych temperaturach, w późnych godzinach popołudniowych, w okresie braku pożytku, przy dużym wietrze, nie reagują wzmożoną agresywnością czy skłonnością do rabowania. Materiał czysto liniowy stanowi bardzo dobry komponent do kojarzeń użytkowych, zarówno w inseminacji jak i w unasienianiu naturalnym.

Zalety wymiany matki:

 • Poprawa jakości pogłowia twojej pasieki.
 • Zapobieganie wielu chorobom pszczelim.
 • Zwiększenie przyjemności pracy z pszczołami (praca bez "dymu").
 • Zwiększenie miodności rodzin.
 • Poprawa rentowności własnej pasieki.

Pasieka w Czerminie położona jest w Kotlinie Sandomierskiej , która jest największym makroregionem Podkarpacia północnego na obszarze Niziny  Nadwiślańskiej  graniczącej z Płaskowyżem Tarnowskim Krajobraz naturalny należy do typu „den dolinnych” w dolinach Wisły i Wisłoki oraz typu „równin peryglacjalnych” na płaskowyżu Tarnowskim.

Potencjalna roślinność tych krain to łęgi oraz bory mieszane , grądy. Jest to kraina rolniczo- leśna. Lasy maja urozmaicony skład gatunkowy roślin miododajnych. Na równinach występują nieużytki bogate w roślinność miododajną. Głównymi pożytkami pszczelimi występującymi na terenie działania pasieki to:

wiosenne:

leszczyna, wierzba, mniszek, sady

letnie:

akacja, lipa, rośliny na nieużytkach i łąkach

późno-letnie:

rośliny na nieużytkach i łąkach, gorczyca biała, facelia błękitna jako poplon oraz nawłoć późna.

Pasieka w Czerminie posiada korzystne warunki klimatyczne, miejsce to należy do najbardziej nasłonecznionych terenów w Polsce, Stosunkowo ciepłe lata, niezbyt ostre zimy oraz długi okres wegetacyjny (około 220 dni w roku) z dostateczną ilością opadów w ciągu roku (czasami szkodliwe tak zwane deszcze nawalne), stwarzają korzystne warunki dla rozwoju roślinności miododajnej.

 

Informujemy też, że istnieje możliwość współpracy w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej matek pszczelich.

Warunki:
Ocena prowadzona jest przez 1 rok (od m-ca sierpnia). Chętny pszczelarz do prowadzenia oceny winien:

 • posiadać pasiekę min. 30-pniową,
 • wydzielić we własnej pasiece nie więcej niż 12 rodzin jako grupy kontrolnej,
 • pasieka winna być zakwalifikowana do prowadzenia oceny przez specjalistę Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
 • materiał do oceny to min. 8 matek pszczelich użytkowych, unasienionych,
 • matki do oceny terenowej rozprowadzane są w terminie do 15-20 lipca każdego roku,
 • przy zakupie matek do oceny terenowej pszczelarz uzyskuje dotację z funduszu postępu biologicznego, o którą pomniejsza się cenę matki pszczelej;
 • po zakończeniu oceny pszczelarz otrzymuje dotację do każdego ocenionego pnia łącznie z grupą kontrolną;
 • wysokość dotacji ustalana jest co roku w oparciu o Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warunki ubiegania się o reklamację!!!

 • Zły stan przesyłki pocztowej (matka padła, matka i pszczoły czarne, zaperzone, ciasto rozlane) matka czerwi trutowo.
 • Matka nie podjęła czerwienią po upływie 21 dni od poddania.
 • Reklamowaną matkę żywą lub martwą należy odesłać do pasieki zarodowej.

Instrukcja poddawania matek pszczelich

 • matki pszczele należy poddawać do osieroconych rodzin pszczelich lub odkładów - rodzina pewna bez matek,
 • matkę należy umieścić w klateczce wraz z pszczołami towarzyszącymi w centrum gniazda, pomiędzy ramkami z czerwiem (tak żeby pszczoły uIowe miały z nią kontakt) i pozostawić na okres 2-3 dni celem zaakceptowania przez pszczoły,
 • następnie należy obserwować zachowanie pszczół wobec matki, sprawdzać plastry i niszczyć mateczniki,
 • aby uwolnić matkę należy wypuścić pszczoły towarzyszące, usunąć plastykową zaślepkę lub korek w klateczce - otwór zabezpieczyć ciastem lub węzą,
 • klateczkę z matką umieścić w tym samym miejscu, a rodzinę, bądź odkład pozostawić bez ingerencji na ok. 5 dni - unikając przeglądów i dokarmiania,
 • wylot ula zakratować kratą odgrodową, obserwując, czy jest dostateczna wentylacja,
 • należy kontrolować mateczniki na ramkach - do momentu rozpoczęcia prawidłowego czerwienią przez matkę,
 • matka powinna rozpocząć czerwienie w okresie ok. 2 tygodni od poddania,
 • jeżeli ten okres wydłuża się, należy poddać ramkę z młodym, otwartym czerwiem, co pobudzi pszczoły do karmienia matki mleczkiem pszczelim.