„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja Bovisort FemCell „Opracowanie innowacyjnej na skalę światową technologii sortowania plemników buhajów w celu otrzymania cieląt płci żeńskiej” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00111.DDD.6509.00216.2022.09