Rasa Polska Czerwona

Listy buhajów proponowane do wykorzystania w stadach obiętych ochroną zasobów genetycznych  - LINK

BUHAJ PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE
PROGRAM
% RP
% RE
indeks prod. [kg]
wyd. mlek [kg]
wyd.tłusz.[kg]
wyd.tłusz. [%]
wyd.biał.[kg]
wyd.biał.[%]
powt. [%}
HABAJ /RP/
HABAJ /RP/
PL005407036782
DOSKONALENIE 6,64 93,36 -0,9 78 -2,1 -0,17 0,6 -0,04 0,11
URAL /RP/
URAL /RP/
PL005401938815
ZACHOWAWCZY 78,13 21,87 -3,6 -23,3 -0,04 -2,4 0 -0,6 0,23
ALIANS /RP/
ALIANS /RP/
PL000601431935
ZACHOWAWCZY 78,1 21,9 -2,1 36 -3,1 -0,26 0,5 -0,06
PLANKTON /RP/
PLANKTON /RP/
PL005382370611
ZACHOWAWCZY 88,67 11,33 -0,9 -38 -0,3 0,05 -0,3 0,02 0,22
SMAK
SMAK
PL005472302430
DOSKONALN 7,86 92,14 47,4 443 22,9 0,12 12,3 -0,02 0,32
LUBIEŃ
LUBIEŃ
PL005159199797
DOSKONALENIE 31,05 68,95 35,1 240 18,5 0,37 8,3 0,09 0,54
NACAB /RP/
NACAB /RP/
PL005382646976
DOSKONALENIE 18,74 81,26 16,1 188 6,82 -0,05 4,64 -0,03 0,13
CEZARY /RP/
CEZARY /RP/
PL005261334741
ZACHOWAWCZY 70,89 29,11 5,9 45 1,8 -0,01 2,1 0 0,27
CYMBALISTA
CYMBALISTA
PL005450547990
ZACHOWAWCZY 87,31 12,69 -2,5 3 -2,3 0,73 -0,1 0,01 0,35
BENIO /RP/
BENIO /RP/
PL005375425588
ZACHOWAWCZY 77,13 22,87 -20,3 -212 -10,4 -0,09 -5 0,01 0,29
BYRCYN
BYRCYN
PL005519775005
ZACHOWAWCZY 71,84 28,16 -3,5 76 -3 -0,39 -0,2 -0,1 0,32
BALATON II /RP/
BALATON II /RP/
PL005274449807
ZACHOWAWCZY 86,87 13,13 -19,2 -140 -9,2 -0,1 -5 -0,01 0,3
ANTRACYT /RP/
ANTRACYT /RP/
PL005346070311
ZACHOWAWCZY 78,61 21,39 -1,1 15,1 -0,04 -0,8 -0,03 -0,2 0,23
AMOR /RP/
AMOR /RP/
PL005420282852
ZACHOWAWCZY 61,33 38,67 -1,4 -8 -0,8 -0,01 -0,3 0 0,26
IKSJON II /RP/
IKSJON II /RP/
PL005295520103
ZACHOWAWCZY 87,3 12,7 3,2 33 0,5 -0,07 1,4 -0,02 0,24
CZEK
CZEK
PL005201307163
DOSKONALENIE 25,17 74,83 25,1 200 11,8 0,13 6,7 0,04 0,29
KLARNET
KLARNET
PL005388886949
ZACHOWAWCZY 68,18 31,82 -6 -100 -1,4 0,1 -2,3 0,02 0,31
DĄBEK
DĄBEK
PL005260594146
DOSKONALENIE 12,1 87,9 33,7 292 16,1 0,12 8,8 0,02 0,11
MIŁEK
MIŁEK
PL000607006534
ZACHOWAWCZY 73,4 26,6 -0,7 6 -2,1 -0,07 0,7 0,03
DOBAS /RP/
DOBAS /RP/
PL005338573141
ZACHOWAWCZY 73,05 26,95 -11,5 -99 -6,7 -0,09 -2,4 0,01 0,28
NAWAŻ /RP/
NAWAŻ /RP/
PL005383040810
DOSKONALENIE 16,41 83,59 33,8 316 15,9 0,08 8,9 -0,01 0,2
DOLINEK
DOLINEK
PL005454280435
ZACHOWAWCZY 68,83 31,17
PROM /RP/
PROM /RP/
PL005288576803
ZACHOWAWCZY 65,38 34,62 -6,3 -107 -3,1 0,03 -1,6 0,05 0,34
FEMAL /RP/
FEMAL /RP/
PL005375425618
DOSKONALENIE 30,17 69,83 31 330 13,4 -0,02 8,8 -0,02 0,3
UNBIAN
UNBIAN
PL005368685029
DOSKONALENIE 18,4 81,6 18,8 183 8 0 5,4 0 0,27
FUNT /RP/
FUNT /RP/
PL005297837766
DOSKONALENIE 5,12 94,88 17,9 252 6,8 -0,12 5,6 -0,07 0,12
WAJTEK /RP/
WAJTEK /RP/
PL005389026733
ZACHOWAWCZY 68,54 31,46 4,6 2 4,6 0,2 0 0 0,32
AKSON
AKSON
PL005504723820
ZACHOWAWCZY 74,95 25,05 -2,2 -41 0,2 0,03 -1,2 0 0,28
Handlowcy MCB
Zmień lokalizację

Województwo podkarpackie?

Jeśli jesteś z innego regionu, zmień lokalizację i wybierz doradcę.