CytoFlow
2022-05-26

CytoFlow

Czym różni się CytoFlow?

Rutynowa ocena spermiogramu jest nieodłącznym elementem produkcji nasienia w Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem i służy do identyfikacji samców o obniżonej, ale także wybitnie wysokiej wydajności reprodukcyjnej. Spermiogram zwykle obejmuje analizę żywotności plemników metodą barwienia podstawowego, ocenę morfologii oraz ruchliwości komórek w ejakulacie, ale nie jest w stanie ocenić poziomu płodności nasienia danego buhaja z powodu wielu ograniczeń analitycznych i metodycznych. Powód jest dość oczywisty: tak wykonany spermiogram ocenia wyłącznie podstawowe zmienne dotyczące „wyglądu” (morfologii) i żywotności plemników, ale nie identyfikuje ukrytych wewnątrz plemnika zmian strukturalnych, szczególnie związanych ze zmianami biochemicznymi i metabolicznymi, co ostatecznie nie daje odpowiedzi na pytanie jaka jest zdolność plemników do interakcji ze środowiskiem układu rozrodczego krowy. Konwencjonalny spermiogram nie jest w stanie zmierzyć, czy informacja genomowa, którą plemniki dostarczają odpowiednikowi gamet podczas zapłodnienia, jest wystarczająco nienaruszona, aby zapewnić wczesny rozwój zarodka (stąd znaczna ich liczba ulega resorpcji we wczesnym stadium). Co ważne, większość konwencjonalnych technik oceny nasienia obejmuje małe populacje plemników, zwykle 200-300 komórek w ejakulacie. Podczas gdy cytometria przepływowa wykorzystuje do analizy co najmniej kilka tysięcy. Oznacza to, że otrzymane metodą konwencjonalną wyniki mają wrodzoną dużą zmienność, co czyni całą analizę mało obiektywną.

Jak oceniane jest nasienie CytoFlow?

Płyn poruszający się w przepływie laminarnym określa ruch i prędkości komórek podczas przechodzenia przez detektor. Podczas tego transportu można wykryć właściwości komórek, takie jak fluorescencja, absorbancja i rozpraszanie światła, wykorzystując jedno lub kilka źródeł oświetlenia, które mogą w różny sposób wzbudzać przesłane markery. W ten sposób cytometr wykrywa znakowanie przez wiele fluorochromów związanych z poszczególnymi plemnikami, dzięki czemu więcej niż jeden atrybut plemnika może być oceniany jednocześnie, co zwiększa naszą zdolność do skorelowania tych atrybutów na przykład z potencjalną zdolnością do zapłodnienia. Ponadto umożliwia pozyskiwanie danych z różnych subpopulacji w obrębie próby, a tym samym ocenę heterogenicznych populacji w różnych stanach aktywacji. W ten sposób analiza staje wiarygodna, powtarzalna i obiektywna.

Jak na tym skorzysta hodowca?

Gwarantowana, bo precyzyjnie określona, dobra jakość plemników w dawce zwiększa skuteczność użytego nasienia w stadzie. Wykorzystanie technologii zawartej w dawce CytoFlow minimalizuje ryzyko utraty zarodków w ich wczesnym stadium rozwojowym. Ostatecznie większa zdolność do zapłodnienia wyselekcjonowanych cytometrycznie ejakulatów zmniejsza liczbę dawek nasienia wykorzystanych na jeden zabieg inseminacji, co znacznie obniża koszty zarówno samej usługi, jak i materiału biologicznego (słomek).

Dr inż. Alicja Kowalczyk