Wojewódzka Konferencja dla Hodowców Bydła Mlecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia  1 marca 2018 r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyło się Wojewódzka Konferencja dla Hodowców Bydła Mlecznego będąca jednocześnie podsumowaniem wyników oceny wartości użytkowej za rok 2017. Na konferencję przybyło około 200 hodowców z województwa Małopolskiego, a także zootechnicy i przedstawiciele różnych instytucji z branży rolniczej.

Głównym sponsorem spotkania było Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.

Spotkanie otworzył dyrektor MODR w Karniowicach- Marek Kwiatkowski. Po uroczystym rozpoczęciu odbył się panel dyskusyjny hodowców z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa-Ryszardem Zarudzkim. Poruszono między innymi tematy dotyczące perspektywy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprawy jakości doradztwa rolniczego czy przyszłości programu ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras bydła.

Następnie przedstawiciel Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka- Wojciech Rasiński ogłosił wyniki oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w kraju, a w szczególności w Małopolsce za rok 2017. Najlepsi małopolscy hodowcy otrzymali z rąk Ryszarda Zarudzkiego statuetki i dyplomy. Również MCB Sp. z o.o. wyróżniło hodowców dyplomami oraz darmowymi porcjami nasienia.

Część merytoryczną Konferencji poprowadził Johannes Aumanna z BVN Neustadt, który podzielił się z jej uczestnikami doświadczeniami niemieckich hodowców w zakresie chowu i hodowli bydła rasy simentalskiej. Następnie wystąpił między innymi Jarosław Jędraszczyk z MCB w Krasnem, który przedstawił nowe standardy oceny jakości biologicznej nasienia, stosowane podczas jego pozyskiwania i konfekcjonowania przez Spółkę.

Konferencję zakończył wspólny obiad hodowców, organizatorów, zaproszonych gości i sponsorów.