SZCZYRZYC 2017

W dniach 10-11 czerwca 2017 w Szczyrzycu już po raz jedenasty odbyła się Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego.

 

 

 

 

 

 

XI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego - Szczyrzyc 2017

W dniach 10-11 czerwca 2017 w Szczyrzycu już po raz jedenasty odbyła się Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, której organizatorem był Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego oraz Wójta Gminy Jodłownik.

Podczas wystawy  swoje zwierzęta prezentują najlepsi hodowcy bydła polskiego czerwonego, dlatego też nie mogło zabraknąć stoiska Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o, które zawsze chętnie odwiedzane jest przez przybyłych gości, a przede wszystkim hodowców.

Na odwiedzających Szczrzyckie Błonia czekały różne atrakcje takie jak: degustacja zsiadłego mleka, loteria fantowa, przejażdżki konne, pokaz produkcji oscypków oraz strzyżenie owiec. Wystawie zwierząt towarzyszyła także ekspozycja pasz, nawozów oraz maszyn rolniczych. Największym zainteresowaniem jednak cieszył się konkurs Młodego Hodowcy zorganizowany przez Małopolskie Centrum Biotechnik sp. z o.o.. Dzieci prezentowały na ringu cieliczki z takim samym zaangażowaniem jak dzień wcześniej podczas oceny hodowcy dorosłe sztuki, za co też zostały stosownie nagrodzone licznymi upominkami oraz gromkimi brawami.

Pierwszego dnia wystawy zostały zaprezentowane zwierzęta w 8 kategoriach zarówno z programu doskonalenia rasy jak również programu ochrony zasobów genetycznych. Sędzią wystawy, oceniającym zwierzęta był Pan Roman Januszewski. Wnikliwa obserwacja i ocena zwierząt poruszających się na ringu pozwoliła wyłonić czempiony i wiceczempiony w poszczególnych kategoriach. Tegorocznych zwycięzców wystawy prezentujemy poniżej.

 

 

Lp

Kategoria

Nagroda

Imię i nazwisko hodowcy

Miejscowość

Nazwa i nr krowy

 

1      

Jałowice w wieku 12-16 miesięcy

czempion

 

Stefan Lach

Jodłownik

Maja PL005293207440

O. Klon

wiceczempion

Krzysztof  Satoła

Wola Wieruszycka

Aurola PL005364037709

O. Brzost

 

2

Jałowice w wieku 17-21 miesięcy

czempion

 

Paweł Gał

Bańska Niżna

Sarna PL005314698813

O. Prom

 

3

 

Krowy pierwiastki – program doskonalenia rasy

czempion

 

Jan  Solarczyk

Wróblówka

Bela PL005400999060

O.Cigar

wiceczempion

Krzysztof Bartoszek

Maruszyna

Lusi PL005285900724

O.Facet

 

4

 

Krowy pierwiastki – program ochrony zasobów genetycznych

czempion

 

Damian Koza

Stróża

Wira PL005301459373

O. Prom

wiceczempion

Henryk Kulpa

Słopnice

Misia PL005328794983

O. Barbakan

5

Krowy II do V laktacji – program doskonalenia rasy

czempion

Jan  Solarczyk

Wróblówka

Barwa PL005297837797

O. Facet

wiceczempion

Ewa i Wojciech Łukasz

Krempachy

Malina PL005318433977

O.Eukal

 

6

 

Krowy II i III laktacja – program  ochrony zasobów genetycznych

czempion

 

Stefan Lach

Jodłownik

Mela PL005314549207

O. Parkur

wiceczempion

Irena Kulpa

Słopnice

Patuszka

PL005279361746

O. Wojak

 

7

 

Krowy IV i V laktacja – program ochrony zasobów genetycznych

 

czempion

 

Grażyna Tomaszewska

Mochnaczka Niżna

Sabrina PL005247493530

O. Wolny

wiceczempion

Paweł Poręba

Zamieście

Pola PL005214492931

O. Pająk

 

8

 

Krowy w laktacji VI i wyższych

czempion

 

Krzysztof Bartoszek

Maruszyna

Pola PL005210430876

O. Pol

wiceczempion

GR O.O. Cystersów

Szczyrzyc

Lalka 10 PL005163240751

O. Deks

 

Superczempiony:

 

 

 

 

 

Program doskonalenia rasy

superczempion

Jan  Solarczyk

Wróblówka

Barwa

PL005297837797

O. Facet

 

Program ochrony zasobów genetycznych

superczempion

GR O.O. Cystersów

Szczyrzyc

Łaciata 44 PL005159199940

O. Bar

 

 

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. było fundatorem nagród dla właścicieli Czempionów i Wiceczempionów w postaci porcji nasienia buhajów, pamiątkowych dyplomów jak również prezentów dla dzieci prezentujących swoje cieliczki w konkursie Młodego Hodowcy.

Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Opracowała: Sylwia Witkowska