Konferencja Schaumanna i MCB

W piątek 3-go marca bieżącego roku odbyło się szkolenie zorganizowane wspólnie przez firmę Schaumann i MCB.

 

Licznie przybyli hodowcy mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów i prezentacji. Swoje prelekcje mieli dr Tomáš Mitrík-  "Praktyka zakiszania", Piotr Zaremba (Schaumann), Marta Nykiel (MCB Krasne ) -  "Potencjał ekonomiczny rasy simentalskiej", Karol Włodarczyk (KWS Lochow) - " Potencjał żyta hybrydowego w trudnych warunkach agrotechnicznych", a swoje wydawnictwa prezentowała firma Apra.

Dr Tomáš Mitrík zaprezentował prawidłowe sposoby produkcji i przechowywania kiszonek, poruszył jednocześnie problemy z jakimi borykają się hodowcy w Europie i na świecie. Wyjaśnił jak zapobiegać i niwelować straty podczas produkcji.

Pan Piotr Zaremba przedstawił produkty do zakiszania firmy Schaumann, które były uzupełnieniem do wcześniejszego wykładu Pana dr Tomáša Mitríka

Nasza koleżanka Marta Nykiel (MCB) w interesujący sposób przedstawiała ekonomiczny potencjał rasy simentalskiej. Jej prelekcja dotyczyła również zagadnień związanych z korzyściami ekonomicznymi jak i genetycznymi jakie wnoszą nasze buhaje testowe. Należy tu wspomnieć ze „testy” pochodzą od buhajów zajmujących czołowe miejsca w rankingach polskich i zagranicznych. Nie można też pominąć faktu, iż na matki buhajów po bardzo ostrej selekcji są wybierane najlepsze krowy od naszych polskich hodowców, co daje nam gwarancję, iż te buhaje zagwarantują nam najwyższej jakości materiał genetyczny. Dodatkowo nie nożna przemilczeć, że od 2016 r. po staraniach MCB ruszyły dopłaty dla hodowców za pierwiastki po buhajach testowych. Wszystkie fakty przemawiają za niewątpliwymi korzyściami z zastosowania nasienia testowego.

 

Marta Nykiel - MCB - "Potencjał ekonomiczny rasy simentalskiej"

 

Prezentacja oferty APRA - polska prasa rolnicza 

 

Prezentacja dr Tomáš Mitrík. "Praktyka zakiszania" 

Karol Włodarczyk - KWS Lochow - " Potencjału żyta hybrydowego w trudnych warunkach agrotechnicznych". 

 

OPRACOWANIE:Mikołaj Szumański