Specjalista ds. Sprzedaży - Doradca hodowlany / woj. Śląskie


Nr referencyjny: 2/2021

Miejsce pracy: Województwo Śląskie


MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O.
z/s w Krasnem

poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds.  Sprzedaży – Doradcy Hodowlanego na teren północnej części województwa śląskiego.

WYMAGANIA

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane
 • Wykształcenie zootechniczne lub rolnicze mile widziane
 • Wiedza z zakresu hodowli bydła  będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność budowania długofalowych relacji z klientami
 • Prawo jazdy kat. B

 

OBOWIĄZKI:

 • Aktywne pozyskiwanie klientów i ich bieżąca obsługa
 • Doradztwo w zakresie hodowli i rozrodu bydła
 • Rozwój sprzedaży poprzez realizację zamierzonych celów
 • Budowanie długofalowych relacji z klientami
 • Przygotowywanie ofert handlowych
 • Monitorowanie rynku 

 

OFERUJEMY:

 • Stabilną pracę w renomowanej firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Wyposażenie w narzędzia niezbędne do realizacji zadań ( telefon komórkowy, samochód służbowy, notebook/tablet )
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz prowizję zależną od wyników.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV drogą mailową na adres: kadry@mcb.com.pl  w terminie do dnia  28.02.2022r.

Informacja oraz klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy: patrz www.mcb.com.pl - zakładka RODO.

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia  10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do pracy ( www.mcb.com.pl – zakładka RODO ).”

 

INFORMACJA

  dla kandydatów do pracy w Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem

W związku z  obowiązywaniem   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych   Osobowych) oraz Ustawy z dnia   10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia   10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ).

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am  się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do pracy (  www.mcb.com.pl  - zakładka RODO ).”

Niniejszym informujemy, że po zakończeniu procesu rekrutacji i po wyborze kandydata/ów Państwa aplikacje zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej zostaną usunięte.  

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w obecnym i kolejnych  podobnych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem dla potrzeb niezbędnych do realizacji  obecnego procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz przyszłych rekrutacji , zgodnie z Ustawą z dnia   10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am  się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do pracy (  www.mcb.com.pl  -  zakładka RODO ).”

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, cv kandydatów negatywnie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane a Państwa dane wykorzystywane przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Otrzymanych dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy.

Na rozmowy kwalifikacyjne kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie lub nie zawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Otrzymane dokumenty aplikacyjne w przypadku nie toczącego się procesu rekrutacyjnego są  usuwane w wersji papierowej jak i elektronicznej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATA DO PRACY

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, adres: 36-007 Krasne, Krasne 32, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055707, NIP: 8133189897, REGON 691532144, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ( art. 221 K.p. ) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ( art. 221 § 1 pkt. 4-6 K.p. w zw. z  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1-3 K.p. podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można  odwołać w dowolnym czasie. Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane,   o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( art. 9 ust. 2   lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa  dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają  Państwo  prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4. usunięcia danych osobowych,

5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa  innych danych jest dobrowolne.