Podpisanie umowy o współpracy w ramach Europejskiej Sieci Genbanków.
2022-02-22

Podpisanie umowy o współpracy w ramach Europejskiej Sieci Genbanków.

W dniu 21.02.2022 r.  Instytut Zootechniki gościł delegację z Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem: Panią Prezes Agnieszkę Pawlak, Pana Wiceprezesa Jarosława Jędraszczyka oraz Panią Martę Nykiel – główną specjalistkę ds. hodowli.  Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy w ramach Europejskiej Sieci Genbanków dla zasobów genetycznych zwierząt (EUGENA), którą reprezentuje w Polsce Instytut Zootechniki PIB. Z ramienia Instytutu w spotkaniu uczestniczyli Pan Dyrektor Krzysztof Duda oraz dr inż. Ewa Sosin, która jest przedstawicielką Polski w Grupie Roboczej ex situ ERFP.   

W strukturze Instytutu działa Krajowy Bank Materiałów Biologicznych (KBMB), którego jednym z zadań jest budowanie krajowej sieci genbanków wspierających ochronę zasobów genetycznych zwierząt. EUGENA to projekt mający na celu stworzenie podwalin współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony ex situ na poziomie Krajowych Banków Genów, które z kolei współpracują z jednostkami o podobnej funkcji na obszarze danego kraju. Projekt koordynowany jest przez Europejski Regionalny Punkt Kontaktowy ds. ochrony zasobów genetycznych zwierząt (ERFP FAO). MCB Krasne aktywnie, od wielu lat współpracuje z Instytutem, wspierając realizacje programów ochrony zasobów genetycznych bydła. Zgodnie z zaleceniami FAO, ze względów bezpieczeństwa, część kolekcji nasienia buhajów utrzymywana jest poza KBMB, w oddziale MCB, w Nowym Sączu.

Do zadań sieci EUGENA należy wspieranie działań prowadzących do powstania i dalszego rozwoju krajowych banków genów, głównie poprzez wymianę informacji między państwami członkowskimi odnośnie gromadzonych kolekcji, a także poprzez rozwój i doskonalenie standardów jakości, procedur czy inicjowanie wspólnych działań. Zwiększenie dostępu do informacji odnośnie posiadanych kolekcji poprzez portal EFABIS (European Farm Animal Biodiversity Information System) wpłynie również korzystnie na racjonalizację utrzymania poszczególnych kolekcji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ras transgranicznych. Dla jednostek przystępujących do sieci EUGENA to także szansa na nawiązanie kontaktów międzynarodowych i podjęcie wspólnych działań oraz projektów służących ochronie zasobów genetycznych zwierząt metodami ex situ