Gorące NOWOŚCI w ofercie MCB
2021-07-15

Gorące NOWOŚCI w ofercie MCB

 

 

GEOX DE0362552571 o indeksie PF 146 posiada w swoim rodowodzie takie buhaje jak GIGABYTE, MALINUS czy ARAXIS. Jest to buhaj kompletny, który przekaże na swoje córki zrównoważnoną produkcję mleka o wysokiej zawartości białka i tłuszczu oraz posiada pożądany wśród konsumentów genotyp beta-kazeiny A2A2. Cechami wyróżniającymi GEOXa jest jego doskonały pokrój, pożądana do doju automatycznego budowa wymienia oraz cechy funkcjonalne, dzięki którym jego córki będą długo i ekonomicznie produkowały mleko. 

MOCNE CECHY GEOXa to:

 • Wysoki indeks PF 146
 • Pożądany skład mleka, beta-kazeina A2A2
 • Doskonały pokrój oraz budowa wymienia
 • Długowieczność oraz niska zawartość SCC
 • Mocne nogi i racice
 • Łatwe porody oraz wysoka płodność córek
 • Dedykowany dla stad z robotami udojowymi

 

 

GLOBAL DE0770936161 o indeksie PF 143 posiada w swoim rodowodzie takie buhaje jak GIGABYTE, MALINUS czy BATTLECRY. Jest to propozycja dla hodowców poszukujących zwierząt o pożądanych cechach funkcjonalnych przy zachowaniu wysokiej produkcji mleka oraz parametrów białka i tłuszczu. GLOBAL posiada  gen beta-kazeiny A2A2 oraz gen kappa-kazeiny AB. Córki buhaja będą się charaketyzowały mocnymi nogami i racicami, doskonale zbudowanymi i zdrowymi wymionami oraz wysoką płodnością.

MOCNE STRONY GLOBALa to:

 • Wysoka produkcja mleka+ 1160 kg
 • Bardzo dobry pokrój 
 • Doskonale zbudowane i zdrowe wymiona
 • Mocne nogi i racice
 • Wysoka płodność
 • Długowieczność

 

SHINING DE0361214517 o indeksie PF 140 posiada w swoim rodowodzie takie buhaje jak SOUNDCLOUD, BANDARES czy SILVER. Jest to buhaj kompletny, charakteryzujący się wysoką produkcją mleka + 1256 kg, przy zachowaniu właściwego składu białka i tłuszczu. Jest on szczególnie polecany dla stad produkujących mleko do wyrobu serów, ponieważ posiada gen kappa-kazeiny BB. Córki buhaja SHINING będą się wyróżniać właściwą budową wymienia, predysponującą je do doju w robotach udojowych oraz wysoką płodnością i zdrowotnością wymienia.

 MOCNE STRONY SHININGa to:

 • Wysoka produkcja mleka + 1256 kg
 • Wysoki indeks produkcyjny 131
 • Dobrze zbudowane wymiona z niską zawartością SCC
 • Płodne i długowieczne córki
 • Dedykowany dla stad z robotami udojowymi
 • Kappa-kazeina BB