2016-06-01
Serdecznie zapraszamy na stoisko MCB podczas XVIII Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale.
2016-05-24
Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie w trakcie X Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu - 4-5 czerwca 2016 !
2016-05-05
Zgodnie z tradycją pierwszego maja odbyła się coroczna Parada Buhajów w siedzibie stacji BVN Neustadt. Pogoda dopisała, a na trybunach usytuowanych wokół ringu trudno było o wolne miejsce. Zebranym hodowcom i innym zainteresowanym zaprezentowano łącznie 83 dorodne buhaje, z których większość stanowiły byki rasy simentalskiej, czyli popularnego u naszych zachodnich sąsiadów „Fleckvieh”.
2016-04-29
Seven key players of the bovine genetic improvement have established a European cooperative aimed at exchanging genomic data in Holstein breed, improving genomic evaluation techniques, and increasing the effectiveness of bovine breeding. The name of the organisation is: EuroGenomics Coöperative U.A..
2016-04-28
Siedmiu kluczowych partnerów zajmujących się genetycznym doskonaleniem bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej stworzyło europejską spółdzielnię, której celem jest wymiana danych genomowych, ulepszanie technik selekcji oraz zwiększenie efektywności hodowli bydła. Organizacja przyjęła nazwę EuroGenomics Cooperative U.A.
2016-04-26
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem zawiadamia, że w dniu 11.05.2016 o godzinie 10ºº odbędzie się przetarg nieograniczony pisemny, ofertowy na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:
2016-04-15
4 kwietnia 2016 roku po instalacji cytometru przepływowego w laboratorium oceny i produkcji nasienia buhajów w MCB Krasne, odbyło się szkolenie z obsługi cytometru oraz przeprowadzania badań nasienia buhajów.
2016-04-14
Cytometr przepływowy czyli najnowocześniejszy sprzęt do oceny jakości nasienia na stałe zagościł w laboratorium MCB.
2016-04-13
Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących kompleks pn. ”Pasieka Zarodowa, położona w Maciejowie 8, będąca własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o."
2016-04-04
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem zawiadamia, że w dniu 19.04.2016 o godzinie 10ºº odbędzie się przetarg nieograniczony pisemny, ofertowy na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:
< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >