PRZETARG

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, będących własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

 

Przedmiotem przetargu są działki niezabudowane położone w Krasnem 32:

działka nr 2091/17 o pow. 0,0496 ha, działka nr 2091/18 o pow. 0,0508 ha, działka nr 2091/23 o pow. 0,0495 ha, działka nr 2091/52 o pow. 0,0497 ha, działka nr 2091/53 o pow. 0,0493 ha, działka nr 2091/54 o pow. 0,0506 ha

 

Osoba do kontaktu: Beata Pabian, tel. 695 589 651