PRACA

Kierownik Regionalny Sprzedaży- Doradca Hodowlany na terenie całego kraju.

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O.  z/s w Krasnem

firma z ponad 60-letnią tradycją o kluczowym znaczeniu w hodowli i rozrodzie bydła i trzody chlewnej w Polsce,

w związku z dynamicznym rozwojem    poszukuje pracowników na stanowisko

Kierownika Regionalnego Sprzedaży - Doradcy Hodowlanego

  na terenie całego kraju

 

 

 

WYMAGANIA:

 

·        Wykształcenie zootechniczne lub rolnicze

·        Wiedza z zakresu hodowli bydła i trzody chlewnej będzie dodatkowym atutem

·        Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane

·        Umiejętność budowania długofalowych relacji z klientami

·        Prawo jazdy kat. B

 

OBOWIĄZKI:

 

·        Doradztwo w zakresie hodowli i rozrodu bydła i trzody chlewnej

·        Rozwój sprzedaży poprzez realizację zamierzonych celów

·        Aktywne pozyskiwanie klientów i ich bieżąca obsługa

·        Budowanie długofalowych relacji z klientami

·        Przygotowywanie ofert handlowych

·        Monitorowanie rynku 

 

OFERUJEMY:

 

·        Stabilną pracę w renomowanej firmie z tradycjami hodowlanymi

·        Możliwość rozwoju zawodowego

·        Wyposażenie w narzędzia niezbędne do realizacji zadań ( telefon komórkowy, samochód służbowy, notebook/tablet )

·        Atrakcyjne wynagrodzenie oraz prowizję zależną od wyników.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez formularz kontaktowy w terminie do dnia 31.10.2019r.

Prosimy o podanie województwa, w którym chcieliby Państwo podjąć pracę.

Informacja oraz klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy : patrz www.mcb.com.pl - zakładka RODO.

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do pracy                                   ( www.mcb.com.pl – zakładka RODO ).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA

 dla kandydatów do pracy w Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem

 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ),

prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ).

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do pracy ( www.mcb.com.pl - zakładka RODO ).”

Niniejszym informujemy, że po zakończeniu procesu rekrutacji i po wyborze kandydata/ów Państwa aplikacje zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej zostaną usunięte.

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w obecnym i kolejnych podobnych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz przyszłych rekrutacji , zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ).

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do pracy ( www.mcb.com.pl - zakładka RODO ).”

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, cv kandydatów negatywnie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane a Państwa dane wykorzystywane przez okres 1 roku. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Otrzymanych dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy.

Na rozmowy kwalifikacyjne kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie lub nie zawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Otrzymane dokumenty aplikacyjne w przypadku nie toczącego się procesu rekrutacyjnego są usuwane w wersji papierowej jak i elektronicznej.

 

 

  

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATA DO PRACY

 

Administrator

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, adres: 36-007 Krasne, Krasne 32, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055707, NIP: 8133189897, REGON 691532144, jako pracodawca.

 

Cel i podstawy przetwarzania

 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. z siedzibą w Krasnem będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie: Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, adres: 36-007 Krasne, Krasne 32.

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ).

 

 

 

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa  innych danych jest dobrowolne.