Komunikat Zarządu Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o

w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju.

Z uwagi na panujące obecnie w Polsce zagrożenie spowodowane wirusem COVID-19 informujemy, że pracownicy MCB będą realizować dostawy nasienia i azotu zgodnie z zaleceniem państwowych służb sanitarnych jak również wytycznymi  wewnątrzzakładowymi. Obecnie, wzorem innych tego typu stacji, nie ma żadnych ograniczeń w dostawach nasienia, azotu i usług. Zachęcamy Państwa do składania zamówień przez telefon lub e-mail. W przypadku realizacji usługi unasienniania, prosimy o poinformowanie naszego pracownika o numerze krowy będącej w rui, tak aby mógł on bez udziału lub z minimalnym Państwa udziałem dokonać zabiegu. Nasi pracownicy posiadają standardowe środki zapobiegające przenoszeniu chorób zakaźnych, uzupełniane w miarę dostępności. Wszystkie procedury podlegały wcześniejszemu zaostrzeniu w związku z afrykańskim pomorem świń.

Również w przypadku dostawy nasienia i azotu nie ma potrzeby bezpośredniego kontaktu z naszym pracownikiem podczas realizacji zamówienia. Wystarczy poinformować telefonicznie naszego pracownika, o miejscu wystawienia kontenera. Dokona on niezbędnej usługi i zdezynfekuje kontener na zewnątrz.

Chcemy podkreślić, że zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników jest naszym najważniejszym priorytetem.