Jurgiel walczy o wsparcie dla rynku wieprzowiny

Wczoraj na posiedzeniu unijnej rady ministrów rolnictwa i rybołówstwa minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel złożył wniosek o wdrożenie systemu wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce w związku z ASF.

Pojawienie się w ostatnim czasie nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących świnie powoduje bardzo trudną sytuację producentów w strefach objętych restrykcjami, ale także coraz większą niepewność dla całego sektora wieprzowiny w Polsce.

W gospodarstwach objętych restrykcjami weterynaryjnymi zagrożony jest dobrostan świń w chlewniach. Kontynuowany jest proces produkcyjny, co na skutek braku możliwości sprzedaży tuczników, wiąże się z ryzykiem nadmiernego zagęszczenia zwierząt w budynkach inwentarskich.

 

Straty ponoszą także ubojnie i przetwórcy, którzy mają problem z pozyskaniem surowca. Przetwórcy kupujący zwierzęta z terenów objętych ograniczeniami muszą zagospodarować sztuki przerośnięte o niższej mięsności, a w przypadku terenów zapowietrzonego i zagrożonego ponieść koszty związane z zabezpieczeniem odpowiedniego transportu, warunków uboju i przetwórstwa, zutylizować w odpowiednich warunkach część produktów oraz poddać mięso obróbce termicznej.

Polska zabiega o uzyskanie środków z Unii Europejskiej na rekompensaty za nieutrzymywanie świń w gospodarstwach z niskim poziomem bioasekuracji oraz z tytułu niższych cen wieprzowiny w strefach z ograniczeniami weterynaryjnymi.

Minister Jurgiel zapewnił, że podejmowane są intensywne działania na poziomie krajowym mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF na pozostałą część Polski oraz Unii Europejskiej, co nie jest łatwe m.in. w związku z bliskością Białorusi i Ukrainy, gdzie ASF jest szeroko rozpowszechniony.

Szef polskiego resortu rolnictwa zaapelował o wykorzystanie wszystkich możliwych form wsparcia z budżetu Unii Europejskiej, w tym ze środków rynkowych, rozwoju obszarów wiejskich i weterynaryjnych, celem ograniczenia skutków zaistniałej sytuacji i zapobiegania dalszego jej pogarszania.

Unijny komisarz Phil Hogan zapewnił, że kwestia ASF to najważniejsza sprawa dla sektora wieprzowiny. Komisarz wyraził zadowolenie z propozycji programu działań i podziękował za jego przedstawienie. Zapewnił ponadto, że służby Komisji są gotowe do podjęcia współpracy z Polską w celu znalezienia najlepszych rozwiązań. Komisarz zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania na poziomie eksperckim z przedstawicielami Komisji Europejskiej zajmującymi się sprawami rolnymi i weterynaryjnymi (DG AGRI oraz DG SANTE) w celu wypracowania zakresu pomocy dla producentów z sektora wieprzowiny w Polsce w związku z ASF.

Wniosek Polski został poparty przez wielu innych ministrów.