Hodowcy złożyli wnioski o refundację zakupu jałówek

Hodowcy bydła i producenci mleka do 31 lipca mieli czas na składanie do Agencji Rynku Rolnego wniosków o refundację kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych.

                Hodowcy bydła mogli zgłaszać się do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka o wystawienie niezbędnych do uzyskania pomocy świadectw rodowodowych.

PFHBiPM poinformowała, że jej pracownicy w Warszawie i w biurach regionalnych w lipcu wystawili w sumie 16 689 dokumentów potwierdzających pochodzenie zakupionych przez hodowców zwierząt.  

W poszczególnych biurach wyglądało to następująco:

·         Białystok – 3724 szt.

·         Poznań – 3156 szt.

·         Warszawa – 2606 szt.

·         Olsztyn – 1574 szt.

·         Bydgoszcz – 1508 szt.

·         Rzgów – 957 szt.

·         Wrocław – 956 szt.

·         Lublin – 884 szt.

·         Gdańsk – 720 szt.

·         Zabierzów – 375 szt.

·         Koszalin – 229 szt.

Świadectwa były wysyłane za pomocą Poczty Polskiej, firm kurierskich, a także hodowcy odbierali je osobiście.

Refundacja kosztów przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk jałówek tych zwierząt zakupionych w od 1 stycznia do dnia 31 lipca 2017 roku. W dniu zakupu jałówki musiały być w wieku między 3 a 24 miesiące.

Jałówki musiały być zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono świadectwo potwierdzające ich pochodzenie.

Refundację mógł otrzymać producent mleka, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w siedzibie stada krowy mleczne lub kombinowane w wieku powyżej 24 miesięcy lub nie posiadał w tym dniu krów według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 roku podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka.

Producenci mleka, którzy otrzymają refundację do zakupu jałówek ras mlecznych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt co najmniej do 31 lipca 2020 roku.