Z dniem 1.12.2000 r. na bazie dotychczasowej Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt im. Prof. Władysława Bielańskiego w Krasnem została utworzona nowa firma o nazwie : Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o. o. w Krasnem

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS: 000 005 57 07,

 

  • otrzymała NIP: 813-31-89-897,
  • oraz Regon: 691 532 144,
  • bank: PEKAO SA I O. w Rzeszowie,
  • nr konta: 23 1240 1792 1111 0000 1974 1071,
  • adres, a zarazem siedziba Spółki to: 36-007 Krasne 32,
  • obecnie kapitał zakładowy Spółki to: 21 649 500, 00 zł.

Historia

Państwowa Stacja Buhajów powstała w Rzeszowie w 1955r. Trzy lata później została przemianowana na Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt, który w 1961 roku uzyskał status Wojewódzkiego Państwowego Zakładu Unasieniania Zwierząt. Zwiększające się zapotrzebowanie na usługi wymuszało rozbudowę infrastruktury zakładu, dlatego w 1967r. zakład został przeniesiony z Rzeszowa do odległego o 5 km Krasnego. W roku 1975 w wyniku ogólnokrajowej reorganizacji, gdzie nastąpiło połączenie organizacji hodowlanych i inseminacyjnych w jedną strukturę, powołano Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Krasnem. Od 1990r. stacja nosi imię Prof. Władysława Bielańskiego.

W 1995r. ośrodek, jako pierwszy uzyskał krajową licencję na produkcję nasienia buhajów, a dwa lata później Komisja Europejska przyznała mu licencję uprawniającą do produkcji i dystrybucji nasienia buhajów na terenie Unii Europejskiej. Następna zmiana to przekształcenie z dniem 01-12-2000r. zakładu budżetowego jakim był SHiUZ w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą "Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem.

W 2012 r. Spółka została sprywatyzowana. Właścicielami udziałów, w przeważającej mierze stali się hodowcy i ich stowarzyszenia, oraz obecni i byli pracownicy Spółki.