Kategorie ogłoszeń
Ogłoszenie
poniedziałek, 5 marca 2018 / ważne jeszcze: -49 dni

Jałówka rasowa Jersey

cielna 4mies. od bdb. matki

660707114
michalik.l@wp.pl
MCB Krasne udostępnia zakładkę "Kupię/sprzedam" celem nieodpłatnej publikacji przez podmioty zainteresowane ogłoszeń. Ogłoszenia będą wstępnie weryfikowane. W uzasadnionych przypadkach moderator zastrzega sobie prawo nieopublikowania ogłoszenia. MCB Krasne nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.