WHOISWHO

DE0949595430 / ur. 2014-12-08


OJCIEC MATKA
WITAM
DE0947303667
TERRY
DE0944506184
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WITZBOLD
DE0940930385
HAWAI
DE0943132423
IMPOSIUM
DE0935904510
TRULLE
DE0940634457


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
133 GENOM. 17-mar

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
128 922 45 0.08 35 0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
113 115 108 109

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
110 104 116 111 110 102 108 106 103 105

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 96 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 91 słabe
mocne
NOGI 93 słabe
mocne
WYMIĘ 91 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 96 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 99 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 90 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 102 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 103 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 108 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 100 limfatyczna
sucha
PĘCINA 94 miękka
spionowana
PIĘTKA 100 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 99 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 86 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 98 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 90 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 102 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 101 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 96 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 95 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 96 przystrzyki
czyste wymię