WHOISWHO

DE0949595430 / ur. 2014-12-08


OJCIEC MATKA
WITAM
DE0947303667
TERRY
DE0944506184
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WITZBOLD
DE0940930385
HAWAI
DE0943132423
IMPOSIUM
DE0935904510
TRULLE
DE0940634457


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Kappa-kazeina
Beta-kazeina
Beta-laktoglobulina
129 GENOM. sie-17 97 3 108 105 108

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
128 924 43 0.06 35 0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
112 114 107 108

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
106 101 113 112 105 99 109 102 101 101

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 95 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 91 słabe
mocne
NOGI 92 słabe
mocne
WYMIĘ 91 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 95 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 97 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 90 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 103 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 108 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 101 limfatyczna
sucha
PĘCINA 93 miękka
spionowana
PIĘTKA 101 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 98 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 86 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 97 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 90 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 103 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 101 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 96 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 94 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 97 przystrzyki
czyste wymię