WHOISWHO

DE0949595430 / ur. 2014-12-08


OJCIEC MATKA
WITAM
DE0947303667
TERRY
DE0944506184
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WITZBOLD
DE0940930385
HAWAI
DE0943132423
IMPOSIUM
DE0935904510
TRULLE
DE0940634457


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
130 GENOM. 18-kwi 97 3 130

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
127 849 41 0.07 34 0.05

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
113 115 107 109

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
107 103 120 111 105 96 108 103 101 105 120

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 94 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 87 słabe
mocne
NOGI 91 słabe
mocne
WYMIĘ 91 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 94 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 97 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 88 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 103 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 108 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 101 limfatyczna
sucha
PĘCINA 94 miękka
spionowana
PIĘTKA 100 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 86 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 99 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 88 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 104 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 102 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 95 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 94 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 97 przystrzyki
czyste wymię