VILLEROY

DE0947673487 / ur. 2012-10-05


OJCIEC MATKA
REUMUT
DE0944127123
LIMA
DE0945122481
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RAUFBOLD
DE0936077425
FIONA
DE0939842627
ETTAL
DE0937746688
LISABON
DE0941473782


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
139 TRADYC. gru-17 95 5

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
120 856 25 -0.13 32 0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
119 114 113 117

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
118 114 106 101 118 117 102 103 115 111 136

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 89 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 91 słabe
mocne
NOGI 104 słabe
mocne
WYMIĘ 113 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 90 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 95 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 89 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 88 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 88 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 104 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 96 limfatyczna
sucha
PĘCINA 107 miękka
spionowana
PIĘTKA 109 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 112 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 95 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 109 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 85 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 131 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 109 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię