MANDRIN

AT650446817 / ur. 2009-12-30


OJCIEC MATKA
MANDARIN
AT053619916
BLUTE
AT689948909
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANDELA
DE0935684041
FIONA
AT056443247
VANSTEIN
DE0934586859
BETTI
AT303629147


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Kappa-kazeina
Beta-kazeina
Beta-laktoglobulina
131 TRADYC. sie-17 98 2 107 120 107

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
123 1086 34 -0.13 33 -0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
111 109 109 108

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
107 96 105 108 105 96 107 122 104 120

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 98 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 95 słabe
mocne
NOGI 101 słabe
mocne
WYMIĘ 102 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 100 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 102 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 93 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 93 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 110 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 103 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 97 limfatyczna
sucha
PĘCINA 107 miękka
spionowana
PIĘTKA 104 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 97 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 118 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 98 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 116 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 99 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 92 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 100 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 82 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 111 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię