HURLY *TA

DE0947424346 / ur. 2012-08-07


OJCIEC MATKA
HULKOR
DE0939373401
AFRA
DE0941366054
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULOCK
DE0932878499
KORALLE
DE0935155649
SEGO
DE0939336683
AMANDA
DE0937249076


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
130 TRADYC. 2020 sierpień 98.44 1.56 130 97

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
114 810 12 -0.25 26 -0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
114 108 117 104

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
116 81 102 105 112 114 107 116 103 114 124

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 103 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 102 słabe
mocne
NOGI 113 słabe
mocne
WYMIĘ 116 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 104 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 104 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 103 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 103 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 81 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 95 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 103 limfatyczna
sucha
PĘCINA 104 miękka
spionowana
PIĘTKA 110 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 116 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 110 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 97 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 109 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 110 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 102 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 112 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 101 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 99 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię