HIGHPOWER

DE0954613454 / ur. 2019-03-11


OJCIEC MATKA
HURLY
DE0947424346
E
DE0952071958
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULKOR
DE0939373401
AFRA
DE0941366054
VLUTLICHT
DE0949898525
E
DE0947756334


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
130 GENOM. 2021-04-07 130

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
123 979 31 -0.11 32 -0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
117 115 117 108

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
110 99 114 104 110 107 106 98 103 88 127

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 122 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 115 słabe
mocne
NOGI 108 słabe
mocne
WYMIĘ 122 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 122 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 117 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 114 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 119 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 99 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 95 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 91 limfatyczna
sucha
PĘCINA 109 miękka
spionowana
PIĘTKA 116 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 114 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 117 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 101 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 112 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 102 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 99 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 111 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 106 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 115 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię