HEADMASTER

DE0948477907 / ur. 2013-09-07


OJCIEC MATKA
HUTERA
DE0941688886
KALIFOR
DE0944951274
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTMANN
DE0935247786
WANDERA
DE0938153976
RUMGO
AT168213272
KROKUS
DE0937034656


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
126 TRADYC. 18-sie 92.5 7.5 126

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
124 981 41 0 29 -0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
113 117 109 108

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
104 111 104 103 103 110 102 94 95 95 115

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 105 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 99 słabe
mocne
NOGI 104 słabe
mocne
WYMIĘ 94 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 107 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 103 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 102 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 97 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 99 limfatyczna
sucha
PĘCINA 102 miękka
spionowana
PIĘTKA 106 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 98 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 95 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 102 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 94 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 99 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 109 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 116 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 103 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 94 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 107 przystrzyki
czyste wymię