Rasa Simentalska - program niemiecki

PARAMETRY OGÓLNE
GZW łączny indeks hodowlany
-
Rodzaj wyceny
 
Data wyceny
 
% rasy głównej
-
% HF
-
CECHY PRODUKCYJNE
indeks dla cech mlecznych ( MW)
-
wyd. mleka [kg]
-
wyd. tłuszczu [kg]
-
% tłuszczu
-
wyd. białka [kg]
-
% białka
-
MIĘSNOŚĆ
indeks dla cech mięsnych (FW)
-
przyrosty netto
-
zawartość mięsa w tuszy
-
klasa handlowa
-
CECHY FUNKCJONALNE
fitness
-
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
-
wytrwałość laktacji (PERS)
-
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
-
indeks długowieczności (ND)
-
płodność
-
zdrowotność wymienia
-
łatwość porod. - czyn. ojcow.
-
łatwość porod. - czyn. matecz.
-
żywotność cieląt
-
WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU
KALIBER
mały
duży
-
UMIĘŚNIENIE
słabe
mocne
-
NOGI
słabe
mocne
-
WYMIĘ
niepożądane
pożądane
-
WYSOKOŚĆ KRZYŻU
niska
wysoka
-
DŁUGOŚĆ ZADU
krótki
długi
-
SZEROKOŚĆ ZADU
wąski
szeroki
-
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
płytka
głęboka
-
USTAWIENIE ZADU
uniesiony
spadzisty
-
USTAW. STAWU SKOK.
pionowy
szablasty
-
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.
limfatyczna
sucha
-
PĘCINA
miękka
spionowana
-
PIĘTKA
niska
wysoka
-
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA
niskie
wysokie
-
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
słabe
mocne
-
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
głębokie
płytkie
-
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
krótkie
długie
-
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
cienkie
grube
-
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
zewnętrzne
wewnętrzne
-
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
na zewnątrz
do wewnątrz
-
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
przystrzyki
czyste wymię
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE MIĘSNOŚĆ FUNKCJONAL. POKRÓJ pobierz PDF
GZW ind. hod.
SM2
Rodzaj wyceny Data wyceny MW ind. mlecz.
SM2
MLEKO [KG]
SM2
TŁUSZCZ [KG]
SM2
% TŁUSZCZ
SM2
BIAŁKO [KG]
SM2
% BIAŁKO
SM2
FW ind. mięs.
SM2
przyrosty netto
SM2
Zawart. mięsa
SM2
klasa handlowa
SM2
fitness
SM2
Szyb. oddaw. mlek
SM2
wytrwałość laktac
SM2
Komórki somat.
SM2
Długowieczność
SM2
płodność
SM2
Zdrow. wymien.
SM2
Łatwość porod. Kp
SM2
żywotność cieląt
SM2
KALIBER
SM2
UMIĘŚNIENIE
SM2
NOGI
SM2
WYMIĘ
SM2
BARTL BARTL
DE0949731255
120 GENOM. sie-17 113 606 16 -0.12 20 -0.01 93 97 93 94 116 116 108 104 117 110 103 112 112 100 106 114 105 Pobierz PDF
BUCKINGHAM BUCKINGHAM
DE0950429076
127 GENOM. sie-17 120 896 28 -0.12 27 -0.05 114 117 104 114 110 115 103 113 114 101 112 90 97 107 99 105 109 Pobierz PDF
EMPORE EMPORE
DE0947292554
116 TRADYC. sie-17 115 842 25 -0.13 18 -0.14 95 100 91 100 108 106 109 109 109 100 110 100 106 99 97 100 104 Pobierz PDF
EVERGREEN EVERGREEN
DE0948470307
125 GENOM. sie-17 125 853 39 0.05 31 0.01 102 111 98 99 105 109 101 99 104 103 100 112 107 95 102 114 102 Pobierz PDF
GALYANO GALYANO
DE0949095988
123 GENOM. sie-17 108 261 17 0.08 5 -0.06 101 92 110 96 121 113 112 120 122 95 122 111 123 90 101 104 122 Pobierz PDF
HALLELUJA HALLELUJA
DE0949731234
124 GENOM. sie-17 134 1334 59 0.04 37 -0.11 105 110 104 100 97 94 113 98 99 97 97 101 92 112 94 99 110 Pobierz PDF
HAMAMELIS HAMAMELIS
DE0950348971
135 GENOM. sie-17 135 1141 54 0.08 44 0.05 112 117 100 114 103 109 112 93 107 95 91 119 110 96 106 117 104 Pobierz PDF
HEADHUNTER HEADHUNTER
DE0948888375
120 GENOM. sie-17 122 879 37 0.01 26 -0.06 109 113 105 104 99 109 107 91 100 106 89 101 97 104 104 102 106 Pobierz PDF
HEADMASTER HEADMASTER
DE0948477907
132 GENOM. sie-17 127 1046 45 0.02 31 -0.07 113 117 108 109 111 108 100 109 108 111 109 103 103 105 101 102 108 Pobierz PDF
HEADSET HEADSET
DE0948902247
125 GENOM. sie-17 124 915 38 0 30 -0.03 103 110 97 103 106 102 119 106 107 96 105 108 105 111 97 99 107 Pobierz PDF
HIMEROS HIMEROS
DE0942690610
112 TRADYC. sie-17 107 190 0 -0.1 18 0.14 114 105 120 104 102 92 119 97 113 92 99 89 85 105 130 113 99 Pobierz PDF
HORBIT HORBIT
DE0947434561
116 TRADYC. sie-17 111 622 17 -0.11 16 -0.08 117 117 109 114 98 105 93 109 101 87 108 103 100 107 109 98 112 Pobierz PDF
HULAHOOP HULAHOOP
DE0950595920
130 GENOM. sie-17 120 564 34 0.14 21 0.02 105 97 101 110 123 114 113 110 123 113 109 115 115 90 93 105 108 Pobierz PDF
HUMPERT HUMPERT
DE0944001466
114 TRADYC. sie-17 115 865 20 -0.19 23 -0.09 118 128 107 113 91 96 95 98 98 85 98 94 95 113 100 107 108 Pobierz PDF
HUTSASSA HUTSASSA
DE0948320132
129 GENOM. sie-17 127 880 42 0.06 34 0.04 110 116 103 107 107 100 103 101 105 107 100 112 111 109 104 109 104 Pobierz PDF
HUTSTEIN HUTSTEIN
DE0947435891
108 TRADYC. sie-17 111 158 21 0.19 11 0.07 97 106 92 99 100 84 96 109 105 89 108 109 95 102 123 96 110 Pobierz PDF
IM WALD IM WALD
DE0943025851
127 TRADYC. sie-17 114 405 25 0.1 18 0.04 110 113 100 111 114 110 121 101 113 106 102 114 115 85 102 100 113 Pobierz PDF
IMPRESARIO IMPRESARIO
DE0948799578
126 GENOM. sie-17 121 549 33 0.13 27 0.1 95 94 94 99 119 99 117 105 119 116 105 95 101 101 106 115 101 Pobierz PDF
IMPRESSION IMPRESSION
DE0942684556
117 TRADYC. sie-17 116 144 24 0.23 24 0.24 93 93 93 97 106 105 108 95 110 105 98 103 103 100 98 112 122 Pobierz PDF
INCREDIBLE PP* *TA INCREDIBLE PP* *TA
DE0948421703
118 GENOM. sie-17 108 336 11 -0.04 13 0.01 108 98 115 102 115 88 101 113 109 111 114 123 111 93 97 106 103 Pobierz PDF
INTIME P*S INTIME P*S
DE0949987080
125 GENOM. sie-17 123 801 39 0.07 27 -0.02 107 102 110 103 111 93 102 121 109 105 117 116 102 92 97 103 104 Pobierz PDF
ISERDOCH ISERDOCH
DE0944644352
116 TRADYC. sie-17 117 1002 24 -0.21 26 -0.11 114 109 106 117 93 106 96 95 94 89 91 105 116 98 100 112 86 Pobierz PDF
ISERSCHEE ISERSCHEE
DE0944478898
115 TRADYC. sie-17 122 874 37 0.01 28 -0.03 94 102 98 89 95 111 94 97 100 92 96 109 108 109 76 123 101 Pobierz PDF
ISERTECH ISERTECH
DE0945464165
104 TRADYC. sie-17 106 425 9 -0.1 8 -0.08 108 102 110 104 93 113 74 94 103 91 97 100 100 85 106 103 110 Pobierz PDF
MAMMAEST MAMMAEST
DE0949503418
119 GENOM. sie-17 114 846 13 -0.26 25 -0.06 105 112 98 104 107 109 98 109 107 98 109 122 111 103 104 107 113 Pobierz PDF
MANDRIN MANDRIN
AT650446817
131 TRADYC. sie-17 123 1086 34 -0.13 33 -0.06 111 109 109 108 107 96 105 108 105 96 107 122 120 98 95 101 102 Pobierz PDF
MANIGO MANIGO
DE0943304203
130 TRADYC. sie-17 114 631 13 -0.16 26 0.05 106 105 102 107 119 88 109 132 110 101 128 119 124 99 104 135 110 Pobierz PDF
MANNSCHAFT MANNSCHAFT
DE0948342211
115 GENOM. sie-17 121 1244 29 -0.26 31 -0.15 90 98 84 98 100 111 92 88 99 107 88 119 109 90 95 102 98 Pobierz PDF
MANTON MANTON
DE0942405989
120 TRADYC. sie-17 115 893 20 -0.2 24 -0.09 98 97 95 101 107 110 96 91 111 109 92 118 111 96 108 105 106 Pobierz PDF
MONUMENTAL MONUMENTAL
DE0949729097
130 GENOM. sie-17 120 1025 21 -0.25 34 -0.02 108 113 104 103 115 103 99 112 119 98 112 113 115 98 98 115 121 Pobierz PDF
OMNIPOTENT OMNIPOTENT
DE0944840431
112 TRADYC. sie-17 106 -27 10 0.15 8 0.13 97 95 98 100 110 101 104 115 114 100 113 104 96 96 108 105 104 Pobierz PDF
POLAROID *TA POLAROID *TA
DE0947470646
130 GENOM. sie-17 122 948 41 0.02 23 -0.12 110 98 113 107 114 107 105 111 113 110 111 100 106 98 107 108 105 Pobierz PDF
POSSMANN POSSMANN
DE0666737819
138 GENOM. sie-17 129 873 51 0.18 30 -0.01 117 109 111 118 118 102 112 117 118 106 115 105 109 92 112 107 105 Pobierz PDF
RALTIGER Pp RALTIGER Pp
DE0944814959
114 TRADYC. sie-17 109 407 11 -0.07 14 0 102 105 100 101 108 97 107 119 109 98 116 110 95 96 113 107 88 Pobierz PDF
RAUHERKULM RAUHERKULM
DE0942327341
104 TRADYC. sie-17 98 -511 4 0.36 -9 0.13 103 114 90 108 107 96 75 110 102 111 113 99 107 93 119 100 134 Pobierz PDF
REHKITZ REHKITZ
DE0943483801
122 TRADYC. sie-17 110 543 12 -0.13 15 -0.05 110 97 112 109 113 107 109 105 114 102 106 117 122 88 98 110 102 Pobierz PDF
SONNSCHEIN Pp SONNSCHEIN Pp
DE0947649248
106 GENOM. sie-17 103 1 3 0.04 4 0.05 108 102 106 108 103 95 102 95 104 102 95 108 102 95 108 100 103 Pobierz PDF
VAENOMENAL VAENOMENAL
DE0949344578
127 GENOM. sie-17 116 518 25 0.04 21 0.04 105 113 99 102 120 110 119 118 121 108 117 113 100