Rasa Simentalska - program niemiecki

PARAMETRY OGÓLNE
GZW łączny indeks hodowlany
-
Rodzaj wyceny
 
Data wyceny
 
% rasy głównej
-
% HF
-
CECHY PRODUKCYJNE
indeks dla cech mlecznych ( MW)
-
wyd. mleka [kg]
-
wyd. tłuszczu [kg]
-
% tłuszczu
-
wyd. białka [kg]
-
% białka
-
MIĘSNOŚĆ
indeks dla cech mięsnych (FW)
-
przyrosty netto
-
zawartość mięsa w tuszy
-
klasa handlowa
-
CECHY FUNKCJONALNE
fitness
-
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
-
wytrwałość laktacji (PERS)
-
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
-
indeks długowieczności (ND)
-
płodność
-
zdrowotność wymienia
-
łatwość porod. - czyn. ojcow.
-
łatwość porod. - czyn. matecz.
-
żywotność cieląt
-
wart. ekolog.
-
WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU
KALIBER
mały
duży
-
UMIĘŚNIENIE
słabe
mocne
-
NOGI
słabe
mocne
-
WYMIĘ
niepożądane
pożądane
-
WYSOKOŚĆ KRZYŻU
niska
wysoka
-
DŁUGOŚĆ ZADU
krótki
długi
-
SZEROKOŚĆ ZADU
wąski
szeroki
-
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
płytka
głęboka
-
USTAWIENIE ZADU
uniesiony
spadzisty
-
USTAW. STAWU SKOK.
pionowy
szablasty
-
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.
limfatyczna
sucha
-
PĘCINA
miękka
spionowana
-
PIĘTKA
niska
wysoka
-
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA
niskie
wysokie
-
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
słabe
mocne
-
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
głębokie
płytkie
-
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
krótkie
długie
-
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
cienkie
grube
-
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
zewnętrzne
wewnętrzne
-
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
na zewnątrz
do wewnątrz
-
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
przystrzyki
czyste wymię
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE MIĘSNOŚĆ FUNKCJONAL. POKRÓJ pobierz PDF
GZW ind. hod.
SM2
Rodzaj wyceny Data wyceny MW ind. mlecz.
SM2
MLEKO [KG]
SM2
TŁUSZCZ [KG]
SM2
% TŁUSZCZ
SM2
BIAŁKO [KG]
SM2
% BIAŁKO
SM2
FW ind. mięs.
SM2
przyrosty netto
SM2
Zawart. mięsa
SM2
klasa handlowa
SM2
fitness
SM2
Szyb. oddaw. mlek
SM2
wytrwałość laktac
SM2
Komórki somat.
SM2
Długowieczność
SM2
płodność
SM2
Zdrow. wymien.
SM2
Łatwość porod. Kp
SM2
żywotność cieląt
SM2
KALIBER
SM2
UMIĘŚNIENIE
SM2
NOGI
SM2
WYMIĘ
SM2
BARTL BARTL
DE0949731255
118 GENOM. gru-17 112 603 15 -0.13 20 -0.02 92 96 93 93 115 115 108 104 116 111 104 110 108 100 107 116 104 Pobierz PDF
BUCKINGHAM BUCKINGHAM
DE0950429076
125 GENOM. gru-17 119 856 27 -0.1 27 -0.04 113 116 103 113 108 113 104 112 112 100 111 95 95 108 98 105 107 Pobierz PDF
EMPORE EMPORE
DE0947292554
116 TRADYC. gru-17 115 814 26 -0.09 19 -0.12 95 99 90 100 108 108 109 107 108 101 108 99 105 101 98 99 106 Pobierz PDF
EVERGREEN EVERGREEN
DE0948470307
125 TRADYC. gru-17 125 998 37 -0.05 34 -0.01 101 110 97 100 104 107 91 100 104 102 102 112 106 98 99 114 109 Pobierz PDF
GALYANO GALYANO
DE0949095988
121 GENOM. gru-17 107 210 15 0.09 4 -0.05 100 91 108 96 121 112 111 120 122 96 122 111 124 89 100 104 122 Pobierz PDF
HALLELUJA HALLELUJA
DE0949731234
124 GENOM. gru-17 133 1337 58 0.02 37 -0.12 104 109 103 100 97 94 112 98 98 98 97 99 95 111 92 97 109 Pobierz PDF
HAMAMELIS HAMAMELIS
DE0950348971
134 GENOM. gru-17 134 1110 53 0.08 44 0.06 111 115 100 114 103 108 112 93 107 96 92 118 108 98 105 116 105 Pobierz PDF
HEADHUNTER HEADHUNTER
DE0948888375
118 GENOM. gru-17 122 854 37 0.02 25 -0.06 107 111 104 104 96 110 102 90 98 104 89 99 96 105 102 102 107 Pobierz PDF
HEADMASTER HEADMASTER
DE0948477907
130 GENOM. gru-17 126 996 44 0.03 30 -0.06 112 114 111 105 110 109 100 108 108 110 109 97 101 106 99 102 109 Pobierz PDF
HEADSET HEADSET
DE0948902247
123 GENOM. gru-17 123 858 37 0.02 29 -0.02 100 108 95 102 106 102 116 107 106 95 106 106 107 111 95 98 107 Pobierz PDF
HIMEROS HIMEROS
DE0942690610
111 TRADYC. gru-17 108 257 1 -0.12 20 0.14 112 104 117 104 99 91 118 100 112 87 102 87 84 105 129 112 99 Pobierz PDF
HORBIT HORBIT
DE0947434561
118 TRADYC. gru-17 114 662 24 -0.04 18 -0.06 117 117 110 114 98 104 95 108 101 85 108 102 100 108 107 98 113 Pobierz PDF
HULAHOOP HULAHOOP
DE0950595920
127 GENOM. gru-17 119 496 33 0.16 20 0.04 101 91 101 106 121 114 112 109 121 112 108 115 114 90 91 104 106 Pobierz PDF
HUMPERT HUMPERT
DE0944001466
113 TRADYC. gru-17 114 834 18 -0.19 22 -0.09 119 128 107 113 91 96 96 99 97 86 99 93 95 113 99 107 108 Pobierz PDF
HUTSASSA HUTSASSA
DE0948320132
127 GENOM. gru-17 125 806 38 0.06 33 0.05 109 119 101 106 106 97 101 102 103 107 101 113 112 110 100 108 103 Pobierz PDF
HUTSTEIN HUTSTEIN
DE0947435891
107 TRADYC. gru-17 111 140 23 0.22 10 0.07 97 106 92 99 100 83 96 108 105 91 107 107 95 104 118 97 110 Pobierz PDF
IM WALD IM WALD
DE0943025851
125 TRADYC. gru-17 114 388 27 0.13 15 0.02 107 112 95 112 112 110 121 102 112 104 103 114 115 86 107 102 111 Pobierz PDF
IMPRESARIO IMPRESARIO
DE0948799578
125 GENOM. gru-17 121 541 32 0.11 27 0.1 95 93 94 99 117 99 118 104 118 113 104 94 101 100 104 114 101 Pobierz PDF
IMPRESSION IMPRESSION
DE0942684556
118 TRADYC. gru-17 118 193 26 0.23 26 0.25 93 92 94 97 105 107 112 94 109 102 97 103 103 96 95 110 122 Pobierz PDF
INCREDIBLE PP* *TA INCREDIBLE PP* *TA
DE0948421703
126 TRADYC. gru-17 113 553 20 -0.04 19 0 107 96 113 102 118 83 110 114 113 115 114 122 109 92 93 108 94 Pobierz PDF
INTIME P*S INTIME P*S
DE0949987080
125 GENOM. gru-17 122 853 37 0.02 26 -0.05 106 100 109 103 113 89 104 121 111 108 117 110 103 91 95 105 101 Pobierz PDF
ISERDOCH ISERDOCH
DE0944644352
113 TRADYC. gru-17 116 913 21 -0.2 23 -0.11 114 109 106 117 90 106 95 93 90 89 89 104 116 98 99 112 86 Pobierz PDF
ISERSCHEE ISERSCHEE
DE0944478898
113 TRADYC. gru-17 121 806 37 0.05 27 -0.02 93 102 97 88 93 111 92 95 97 91 94 109 108 109 75 122 101 Pobierz PDF
ISERTECH ISERTECH
DE0945464165
101 TRADYC. gru-17 104 368 7 -0.1 6 -0.09 107 102 109 104 92 113 72 95 101 91 98 97 98 85 105 103 110 Pobierz PDF
MAMMAEST MAMMAEST
DE0949503418
119 GENOM. gru-17 113 808 12 -0.26 25 -0.05 104 112 98 103 108 109 99 111 107 98 111 121 112 102 102 107 115 Pobierz PDF
MANDRIN MANDRIN
AT650446817
130 TRADYC. gru-17 123 1117 34 -0.15 34 -0.06 109 106 109 106 107 96 105 110 103 97 109 121 118 99 94 101 102 Pobierz PDF
MANIGO MANIGO
DE0943304203
129 TRADYC. gru-17 113 592 10 -0.18 25 0.05 106 104 103 107 119 88 107 133 108 104 128 119 123 99 102 136 110 Pobierz PDF
MANNSCHAFT MANNSCHAFT
DE0948342211
114 GENOM. gru-17 121 1230 28 -0.26 32 -0.13 90 97 84 97 100 110 95 87 99 107 87 118 109 89 95 101 98 Pobierz PDF
MONUMENTAL MONUMENTAL
DE0949729097
129 GENOM. gru-17 119 982 20 -0.25 33 -0.02 107 112 103 103 115 103 99 113 119 100 113 115 113 97 97 115 122 Pobierz PDF
OMNIPOTENT OMNIPOTENT
DE0944840431
109 TRADYC. gru-17 105 -64 7 0.13 8 0.13 96 94 97 99 109 101 103 115 112 100 114 104 94 96 108 106 104 Pobierz PDF
POLAROID *TA POLAROID *TA
DE0947470646
127 TRADYC. gru-17 120 879 38 0.02 22 -0.1 111 98 114 108 109 101 102 112 110 104 110 99 104 102 114 109 101 Pobierz PDF
POSSMANN POSSMANN
DE0666737819
137 GENOM. gru-17 129 880 52 0.18 30 -0.01 118 109 112 118 116 98 110 117 116 103 114 105 109 92 113 107 103 Pobierz PDF
RALTIGER Pp RALTIGER Pp
DE0944814959
115 TRADYC. gru-17 109 418 12 -0.06 14 -0.01 101 104 99 101 110 99 107 119 110 101 116 108 96 96 112 108 88 Pobierz PDF
REHKITZ REHKITZ
DE0943483801
122 TRADYC. gru-17 110 547 12 -0.13 15 -0.05 110 97 112 109 113 107 110 106 113 103 107 116 117 88 97 109 102 Pobierz PDF
SONNSCHEIN Pp SONNSCHEIN Pp
DE0947649248
106 GENOM. gru-17 102 -42 3 0.06 3 0.06 110 103 107 110 101 96 102 94 103 100 94 108 102 94 106 99 103 Pobierz PDF
VAENOMENAL VAENOMENAL
DE0949344578
127 GENOM. gru-17 116 494 24 0.05 21 0.05 105 113 101 102 119 108 120 117 119 107 118 113 102 117 97 114 112 Pobierz PDF
VALLERA Pp VALLERA Pp
DE0945567083
119 TRADYC. gru-17 97 -274 -6 0.07 -3 0.09 115 113 113 109 122 103 112 99 128 123 101 103 95 96 112 111 119 Pobierz PDF
VASILI VASILI
DE0948352685
116 GENOM. gru-17 108 -4 12 0.17 11 0.15 104 111 98 103 109 111 109 111 109 96 113 118