Rasa Simentalska - program niemiecki

PARAMETRY OGÓLNE
GZW łączny indeks hodowlany
-
Rodzaj wyceny
 
Data wyceny
 
% rasy głównej
-
% HF
-
CECHY PRODUKCYJNE
indeks dla cech mlecznych ( MW)
-
wyd. mleka [kg]
-
wyd. tłuszczu [kg]
-
% tłuszczu
-
wyd. białka [kg]
-
% białka
-
MIĘSNOŚĆ
indeks dla cech mięsnych (FW)
-
przyrosty netto
-
zawartość mięsa w tuszy
-
klasa handlowa
-
CECHY FUNKCJONALNE
fitness
-
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
-
wytrwałość laktacji (PERS)
-
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
-
indeks długowieczności (ND)
-
płodność
-
zdrowotność wymienia
-
łatwość porod. - czyn. ojcow.
-
łatwość porod. - czyn. matecz.
-
żywotność cieląt
-
wart. ekolog.
-
WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU
KALIBER
mały
duży
-
UMIĘŚNIENIE
słabe
mocne
-
NOGI
słabe
mocne
-
WYMIĘ
niepożądane
pożądane
-
WYSOKOŚĆ KRZYŻU
niska
wysoka
-
DŁUGOŚĆ ZADU
krótki
długi
-
SZEROKOŚĆ ZADU
wąski
szeroki
-
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
płytka
głęboka
-
USTAWIENIE ZADU
uniesiony
spadzisty
-
USTAW. STAWU SKOK.
pionowy
szablasty
-
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.
limfatyczna
sucha
-
PĘCINA
miękka
spionowana
-
PIĘTKA
niska
wysoka
-
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA
niskie
wysokie
-
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
słabe
mocne
-
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
głębokie
płytkie
-
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
krótkie
długie
-
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
cienkie
grube
-
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
zewnętrzne
wewnętrzne
-
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
na zewnątrz
do wewnątrz
-
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
przystrzyki
czyste wymię
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE MIĘSNOŚĆ FUNKCJONAL. POKRÓJ pobierz PDF
GZW ind. hod.
SM2
Rodzaj wyceny Data wyceny MW ind. mlecz.
SM2
MLEKO [KG]
SM2
TŁUSZCZ [KG]
SM2
% TŁUSZCZ
SM2
BIAŁKO [KG]
SM2
% BIAŁKO
SM2
FW ind. mięs.
SM2
przyrosty netto
SM2
Zawart. mięsa
SM2
klasa handlowa
SM2
fitness
SM2
Szyb. oddaw. mlek
SM2
wytrwałość laktac
SM2
Komórki somat.
SM2
Długowieczność
SM2
płodność
SM2
Zdrow. wymien.
SM2
Łatwość porod. Kp
SM2
żywotność cieląt
SM2
KALIBER
SM2
UMIĘŚNIENIE
SM2
NOGI
SM2
WYMIĘ
SM2
BARTL BARTL
DE0949731255
116 GENOM. 18-sie 111 537 12 -0.13 18 -0.01 92 95 93 94 114 116 111 103 115 109 102 109 107 102 108 116 104 Pobierz PDF
BUCKINGHAM BUCKINGHAM
DE0950429076
123 GENOM. 18-sie 119 849 27 -0.09 27 -0.03 112 115 102 113 105 113 105 112 110 97 110 95 91 109 100 105 106 Pobierz PDF
EMPORE EMPORE
DE0947292554
115 TRADYC. 18-sie 113 739 22 -0.11 17 -0.11 94 100 90 98 108 108 111 109 108 100 110 98 104 101 99 99 104 Pobierz PDF
EVERGREEN EVERGREEN
DE0948470307
130 TRADYC. 18-sie 130 1222 46 -0.06 43 0 101 110 97 99 101 107 93 112 99 97 110 111 106 96 103 105 106 Pobierz PDF
GALYANO GALYANO
DE0949095988
123 GENOM. 18-sie 106 164 15 0.11 3 -0.04 102 95 108 99 123 112 112 117 123 99 119 110 125 88 99 103 123 Pobierz PDF
HALLELUJA HALLELUJA
DE0949731234
122 GENOM. 18-sie 133 1349 57 0.01 37 -0.12 103 110 102 99 95 93 114 98 97 97 96 90 88 112 92 99 105 Pobierz PDF
HAMAMELIS HAMAMELIS
DE0950348971
132 GENOM. 18-sie 135 1090 54 0.11 43 0.06 109 112 99 112 101 107 111 92 105 96 90 119 106 96 106 119 104 Pobierz PDF
HARUN /SM/ HARUN /SM/
DE0951551555
127 GENOM. 18-sie 133 1257 51 -0.01 42 -0.02 92 100 83 100 107 106 117 105 106 97 104 115 108 102 105 105 107 Pobierz PDF
HEADHUNTER HEADHUNTER
DE0948888375
119 GENOM. 18-sie 123 927 39 0.01 27 -0.07 109 104 106 110 97 108 103 89 98 105 88 99 95 104 101 100 106 Pobierz PDF
HEADMASTER HEADMASTER
DE0948477907
126 TRADYC. 18-sie 124 981 41 0 29 -0.06 113 117 109 108 104 111 104 103 103 110 102 94 95 105 99 104 94 Pobierz PDF
HEADSET HEADSET
DE0948902247
122 GENOM. 18-sie 126 968 44 0.04 32 -0.03 93 102 90 95 104 102 115 108 104 92 106 102 106 111 97 97 106 Pobierz PDF
HERO /SM/ HERO /SM/
DE0951718923
135 GENOM. 18-sie 125 761 35 0.04 35 0.1 110 103 114 103 122 92 104 111 112 121 114 121 121 104 97 110 111 Pobierz PDF
HIMEROS HIMEROS
DE0942690610
113 TRADYC. 18-sie 111 369 6 -0.12 24 0.14 110 103 114 104 99 93 114 98 110 91 100 87 84 104 125 114 100 Pobierz PDF
HOOLIGAN HOOLIGAN
AT357392838
138 GENOM. 18-sie 131 1030 52 0.11 36 -0.01 112 122 100 110 109 126 109 99 107 99 100 113 114 112 100 99 108 Pobierz PDF
HORBIT HORBIT
DE0947434561
122 TRADYC. 18-sie 116 702 25 -0.06 21 -0.05 118 120 110 114 101 104 102 111 104 85 111 103 100 108 106 98 111 Pobierz PDF
HULAHOOP HULAHOOP
DE0950595920
123 GENOM. 18-sie 116 315 30 0.21 16 0.06 102 93 101 106 117 112 112 106 118 110 105 124 117 86 91 102 101 Pobierz PDF
HUMPERT HUMPERT
DE0944001466
113 TRADYC. 18-sie 114 810 18 -0.19 21 -0.09 118 127 107 113 91 95 95 100 95 87 100 92 95 113 99 105 104 Pobierz PDF
HUTSASSA HUTSASSA
DE0948320132
129 TRADYC. 18-sie 128 1085 41 -0.05 40 0.03 113 124 103 109 102 87 102 102 99 106 99 111 105 111 106 106 93 Pobierz PDF
HUTSTEIN HUTSTEIN
DE0947435891
109 TRADYC. 18-sie 112 170 23 0.21 13 0.09 98 106 93 100 100 81 95 107 104 94 107 106 94 104 117 98 111 Pobierz PDF
IM WALD IM WALD
DE0943025851
126 TRADYC. 18-sie 115 393 26 0.12 18 0.05 110 112 100 111 112 110 120 102 111 106 102 111 115 87 110 105 112 Pobierz PDF
IMPRESARIO IMPRESARIO
DE0948799578
123 GENOM. 18-sie 120 524 31 0.11 27 0.1 93 93 93 96 117 97 116 105 117 115 106 91 96 101 103 116 102 Pobierz PDF
INCREDIBLE PP* *TA INCREDIBLE PP* *TA
DE0948421703
119 TRADYC. 18-sie 107 59 11 0.12 10 0.1 107 97 114 103 112 83 110 113 99 115 111 120 109 91 94 110 98 Pobierz PDF
INTIME P*S INTIME P*S
DE0949987080
124 GENOM. 18-sie 122 726 39 0.11 25 0 108 100 111 103 109 89 108 120 107 106 115 108 100 92 95 105 101 Pobierz PDF
ISERDOCH ISERDOCH
DE0944644352
108 TRADYC. 18-sie 115 889 20 -0.2 23 -0.1 114 108 106 117 85 106 94 92 84 84 87 104 114 98 99 111 85 Pobierz PDF
ISERSCHEE ISERSCHEE
DE0944478898
111 TRADYC. 18-sie 119 755 33 0.02 24 -0.03 93 102 97 89 93 110 90 95 97 92 94 108 109 108 76 121 99 Pobierz PDF
MAMMAEST MAMMAEST
DE0949503418
116 GENOM. 18-sie 112 750 9 -0.27 22 -0.05 104 113 97 103 106 108 97 110 106 96 111 121 110 101 102 106 112 Pobierz PDF
MANDRIN MANDRIN
AT650446817
129 TRADYC. 18-sie 123 1075 34 -0.13 33 -0.05 111 108 109 107 104 97 105 110 102 93 108 119 118 98 93 101 102 Pobierz PDF
MANIGO MANIGO
DE0943304203
130 TRADYC. 18-sie 113 587 11 -0.16 26 0.06 105 104 102 106 120 87 107 132 110 104 129 118 122 99 104 136 110 Pobierz PDF
MANNSCHAFT MANNSCHAFT
DE0948342211
112 GENOM. 18-sie 119 1150 25 -0.26 29 -0.13 87 94 82 96 100 108 96 88 100 107 88 117 107 89 97 101 97 Pobierz PDF
MOGUL /SM/ MOGUL /SM/
DE0947679302
133 TRADYC. 18-sie 119 478 28 0.1 27 0.13 114 115 108 111 117 94 108 116 108 108 117 114 117 107 101 116 115 Pobierz PDF
MONUMENTAL MONUMENTAL
DE0949729097
125 GENOM. 18-sie 118 915 19 -0.23 31 -0.01 102 107 99 100 115 101 98 114 119 101 114 114 110 97 97 117 121 Pobierz PDF
OMNIPOTENT OMNIPOTENT
DE0944840431
107 TRADYC. 18-sie 103 -159 2 0.12 5 0.15 95 94 97 97 109 101 102 114 113 101 113 103 94 95 108 105 103 Pobierz PDF
POLAROID *TA POLAROID *TA
DE0947470646
127 TRADYC. 18-sie 118 740 36 0.06 18 -0.09 111 98 114 108 109 96 99 113 101 109 112 100 102 101 107 105 95 Pobierz PDF
POSSMANN POSSMANN
DE0666737819
133 GENOM. 18-sie 127 760 49 0.21 27 0.01 118 109 112 118 112 95 108 116 110 104 114 110 104 91 109 104 100 Pobierz PDF
RALTIGER Pp RALTIGER Pp
DE0944814959
113 TRADYC. 18-sie 106 241 8 -0.03 8 -0.01 99 104 96 99 111 97 109 121 111 102 118 108 94 95 113 104 84 Pobierz PDF
REHKITZ REHKITZ
DE0943483801
121 TRADYC. 18-sie 109 505 12 -0.12 15 -0.03 114 105 115 109 110 107 108 105 109 101 106 114 118 88 97 108 100 Pobierz PDF
VALLERA Pp VALLERA Pp
DE0945567083
116 TRADYC. 18-sie 98 -263 -4 0.09 -3 0.09 111 111 110 105 119 104 111 102 126 118 103 103 96 96 112 110 119 Pobierz PDF
VASILI VASILI
DE0948352685
118 TRADYC. 18-sie 111 27 16 0.2 16 0.2 104 114 100 101 108 106 102 115 109 95