Rasa Simentalska - program niemiecki

PARAMETRY OGÓLNE
GZW łączny indeks hodowlany
-
Rodzaj wyceny
 
Data wyceny
 
% rasy głównej
-
% HF
-
CECHY PRODUKCYJNE
indeks dla cech mlecznych ( MW)
-
wyd. mleka [kg]
-
wyd. tłuszczu [kg]
-
% tłuszczu
-
wyd. białka [kg]
-
% białka
-
MIĘSNOŚĆ
indeks dla cech mięsnych (FW)
-
przyrosty netto
-
zawartość mięsa w tuszy
-
klasa handlowa
-
CECHY FUNKCJONALNE
fitness
-
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
-
wytrwałość laktacji (PERS)
-
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
-
indeks długowieczności (ND)
-
płodność
-
zdrowotność wymienia
-
łatwość porod. - czyn. ojcow.
-
łatwość porod. - czyn. matecz.
-
żywotność cieląt
-
wart. ekolog.
-
WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU
KALIBER
mały
duży
-
UMIĘŚNIENIE
słabe
mocne
-
NOGI
słabe
mocne
-
WYMIĘ
niepożądane
pożądane
-
WYSOKOŚĆ KRZYŻU
niska
wysoka
-
DŁUGOŚĆ ZADU
krótki
długi
-
SZEROKOŚĆ ZADU
wąski
szeroki
-
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
płytka
głęboka
-
USTAWIENIE ZADU
uniesiony
spadzisty
-
USTAW. STAWU SKOK.
pionowy
szablasty
-
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.
limfatyczna
sucha
-
PĘCINA
miękka
spionowana
-
PIĘTKA
niska
wysoka
-
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA
niskie
wysokie
-
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
słabe
mocne
-
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
głębokie
płytkie
-
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
krótkie
długie
-
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
cienkie
grube
-
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
zewnętrzne
wewnętrzne
-
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
na zewnątrz
do wewnątrz
-
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
przystrzyki
czyste wymię
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE MIĘSNOŚĆ FUNKCJONAL. POKRÓJ pobierz PDF
GZW ind. hod.
SM2
Rodzaj wyceny Data wyceny MW ind. mlecz.
SM2
MLEKO [KG]
SM2
TŁUSZCZ [KG]
SM2
% TŁUSZCZ
SM2
BIAŁKO [KG]
SM2
% BIAŁKO
SM2
FW ind. mięs.
SM2
przyrosty netto
SM2
Zawart. mięsa
SM2
klasa handlowa
SM2
fitness
SM2
Szyb. oddaw. mlek
SM2
wytrwałość laktac
SM2
Komórki somat.
SM2
Długowieczność
SM2
płodność
SM2
Zdrow. wymien.
SM2
Łatwość porod. Kp
SM2
żywotność cieląt
SM2
KALIBER
SM2
UMIĘŚNIENIE
SM2
NOGI
SM2
WYMIĘ
SM2
BARTL BARTL
DE0949731255
116 GENOM. 18-kwi 111 516 12 -0.12 18 0 91 94 93 93 114 115 111 103 115 109 102 110 106 102 108 116 104 Pobierz PDF
BUCKINGHAM BUCKINGHAM
DE0950429076
123 GENOM. 18-kwi 119 821 27 -0.09 26 -0.04 111 114 102 113 107 112 106 113 111 98 111 94 94 108 99 106 107 Pobierz PDF
EMPORE EMPORE
DE0947292554
116 TRADYC. 18-kwi 114 787 23 -0.12 17 -0.12 94 100 90 98 109 108 111 109 109 101 110 99 103 101 98 99 105 Pobierz PDF
EVERGREEN EVERGREEN
DE0948470307
127 TRADYC. 18-kwi 126 1145 38 -0.11 38 -0.03 101 110 97 99 103 109 91 113 102 96 112 111 106 96 105 103 107 Pobierz PDF
GALYANO GALYANO
DE0949095988
121 GENOM. 18-kwi 106 167 15 0.11 3 -0.04 99 89 108 96 122 113 111 119 122 98 121 111 125 88 99 104 121 Pobierz PDF
HALLELUJA HALLELUJA
DE0949731234
123 GENOM. 18-kwi 133 1353 57 0.01 37 -0.12 103 108 103 99 96 93 114 100 98 96 98 95 92 111 92 99 108 Pobierz PDF
HAMAMELIS HAMAMELIS
DE0950348971
134 GENOM. 18-kwi 135 1094 54 0.1 44 0.06 110 113 99 114 103 108 112 92 106 98 90 118 109 97 105 116 104 Pobierz PDF
HARUN /SM/ HARUN /SM/
DE0951551555
126 GENOM. 18-kwi 132 1222 47 -0.04 41 -0.02 90 100 82 100 108 103 116 105 108 97 104 115 108 104 107 107 109 Pobierz PDF
HEADHUNTER HEADHUNTER
DE0948888375
119 GENOM. 18-kwi 123 934 39 0 26 -0.08 106 108 104 104 98 109 103 91 98 105 90 99 96 106 103 101 107 Pobierz PDF
HEADMASTER HEADMASTER
DE0948477907
128 GENOM. 18-kwi 126 979 44 0.03 29 -0.06 111 116 107 105 108 108 103 106 107 110 107 91 98 106 101 104 108 Pobierz PDF
HEADSET HEADSET
DE0948902247
123 GENOM. 18-kwi 125 919 40 0.02 30 -0.03 99 107 93 101 105 102 118 108 105 92 106 103 108 112 96 99 108 Pobierz PDF
HERO /SM/ HERO /SM/
DE0951718923
138 GENOM. 18-kwi 126 838 37 0.02 36 0.08 110 104 115 103 124 94 102 111 114 126 113 121 121 105 98 109 110 Pobierz PDF
HIMEROS HIMEROS
DE0942690610
112 TRADYC. 18-kwi 109 318 2 -0.15 21 0.13 110 103 114 104 100 90 115 99 113 90 101 88 84 104 129 114 99 Pobierz PDF
HORBIT HORBIT
DE0947434561
121 TRADYC. 18-kwi 116 716 27 -0.04 21 -0.05 118 120 110 114 99 104 100 110 102 82 110 103 101 108 107 99 112 Pobierz PDF
HULAHOOP HULAHOOP
DE0950595920
126 GENOM. 18-kwi 119 474 35 0.2 20 0.04 101 92 101 107 118 111 113 106 118 110 105 128 118 87 90 102 102 Pobierz PDF
HUMPERT HUMPERT
DE0944001466
113 TRADYC. 18-kwi 114 808 18 -0.18 22 -0.08 118 127 106 113 92 96 96 98 97 87 98 93 96 114 99 107 107 Pobierz PDF
HUTSASSA HUTSASSA
DE0948320132
131 TRADYC. 18-kwi 128 952 38 -0.01 40 0.08 111 121 102 108 108 88 104 103 104 110 101 110 115 112 106 109 100 Pobierz PDF
HUTSTEIN HUTSTEIN
DE0947435891
109 TRADYC. 18-kwi 113 180 25 0.23 13 0.08 98 106 93 100 100 82 97 107 105 91 107 106 95 104 117 96 111 Pobierz PDF
IM WALD IM WALD
DE0943025851
126 TRADYC. 18-kwi 113 357 24 0.12 15 0.03 110 112 101 112 113 110 120 101 116 105 102 113 115 87 109 104 113 Pobierz PDF
IMPRESARIO IMPRESARIO
DE0948799578
124 GENOM. 18-kwi 120 549 31 0.1 27 0.09 92 91 93 97 119 99 116 106 118 116 107 92 100 101 101 116 101 Pobierz PDF
INCREDIBLE PP* *TA INCREDIBLE PP* *TA
DE0948421703
123 TRADYC. 18-kwi 111 242 17 0.09 16 0.1 107 96 114 102 114 83 110 116 101 115 115 121 109 92 92 109 99 Pobierz PDF
INTIME P*S INTIME P*S
DE0949987080
125 GENOM. 18-kwi 124 775 41 0.11 28 0.01 105 99 109 102 110 90 108 121 107 107 117 108 99 91 95 105 102 Pobierz PDF
ISERDOCH ISERDOCH
DE0944644352
110 TRADYC. 18-kwi 115 916 20 -0.21 23 -0.1 114 109 106 117 87 106 95 94 87 85 89 103 115 98 100 112 85 Pobierz PDF
ISERSCHEE ISERSCHEE
DE0944478898
111 TRADYC. 18-kwi 120 789 35 0.03 25 -0.03 92 101 96 88 92 111 91 97 96 89 96 109 108 109 73 122 100 Pobierz PDF
MAMMAEST MAMMAEST
DE0949503418
118 GENOM. 18-kwi 112 767 10 -0.26 23 -0.05 104 112 98 104 107 108 98 111 108 97 111 121 110 100 102 107 115 Pobierz PDF
MANDRIN MANDRIN
AT650446817
128 TRADYC. 18-kwi 123 1077 34 -0.13 33 -0.06 109 107 107 106 105 96 106 111 103 92 109 119 118 99 94 101 102 Pobierz PDF
MANIGO MANIGO
DE0943304203
130 TRADYC. 18-kwi 113 599 11 -0.17 25 0.05 105 104 102 106 119 88 107 132 109 105 127 118 122 99 103 137 110 Pobierz PDF
MANNSCHAFT MANNSCHAFT
DE0948342211
113 GENOM. 18-kwi 120 1161 26 -0.26 30 -0.13 90 98 84 99 100 108 96 88 99 106 88 118 106 89 96 102 98 Pobierz PDF
MOGUL /SM/ MOGUL /SM/
DE0947679302
133 TRADYC. 18-kwi 118 480 26 0.08 27 0.12 114 114 108 111 118 95 104 118 111 108 118 114 117 107 100 116 116 Pobierz PDF
MONUMENTAL MONUMENTAL
DE0949729097
126 GENOM. 18-kwi 118 892 18 -0.23 31 -0.01 105 110 102 102 115 102 99 113 119 101 113 114 110 97 98 116 120 Pobierz PDF
OMNIPOTENT OMNIPOTENT
DE0944840431
109 TRADYC. 18-kwi 104 -132 4 0.13 6 0.14 96 94 97 99 110 101 104 115 113 100 114 104 94 96 109 106 104 Pobierz PDF
POLAROID *TA POLAROID *TA
DE0947470646
130 TRADYC. 18-kwi 119 710 40 0.13 18 -0.08 111 98 114 108 112 97 102 113 106 112 111 100 104 101 108 105 97 Pobierz PDF
POSSMANN POSSMANN
DE0666737819
135 GENOM. 18-kwi 127 729 51 0.25 27 0.01 118 109 112 118 114 95 110 116 114 105 113 110 105 90 110 104 100 Pobierz PDF
RALTIGER Pp RALTIGER Pp
DE0944814959
113 TRADYC. 18-kwi 107 293 8 -0.05 11 0 101 105 98 100 110 97 110 120 108 102 117 108 96 96 114 108 86 Pobierz PDF
REHKITZ REHKITZ
DE0943483801
120 TRADYC. 18-kwi 109 511 11 -0.12 14 -0.05 112 100 114 110 110 107 109 106 110 101 107 114 115 88 97 109 101 Pobierz PDF
VALLERA Pp VALLERA Pp
DE0945567083
117 TRADYC. 18-kwi 97 -259 -5 0.07 -3 0.09 112 110 112 105 121 104 110 101 126 123 102 103 94 96 113 111 119 Pobierz PDF
VASILI VASILI
DE0948352685
117 GENOM. 18-kwi 109 52 14 0.15 12 0.13 105 115 100 101 109 112 109 110 109 97 112 116 110 101 106 106 113 Pobierz PDF
VENEDIG VENEDIG
DE0946187268
113 TRADYC. 18-kwi 109 264 13 0.03 13 0.05 110 102 112 107 101 108 103 108 104 93 109