Rasa Simentalska - program niemiecki

UWAGA !!! Z WYCENĄ KWIETNIOWĄ 2021 NOWA METODA SZACOWANIA WARTOŚCI HODOWLANEJ W NIEMCZECH I AUSTRII DLA RASY SIMENTAL.

tz. "Single Step"  jest metodą jednoetapową oceny i ma zwiększyć dokładność prognozowanych cech potomstwa, szczególnie buhajów młodych.

PARAMETRY OGÓLNE
GZW łączny indeks hodowlany
-
Rodzaj wyceny
 
Data wyceny
 
% rasy głównej
-
% HF
-
Powt. GZW
-
CECHY PRODUKCYJNE
indeks dla cech mlecznych ( MW)
-
wyd. mleka [kg]
-
wyd. tłuszczu [kg]
-
% tłuszczu
-
wyd. białka [kg]
-
% białka
-
MIĘSNOŚĆ
indeks dla cech mięsnych (FW)
-
przyrosty netto
-
zawartość mięsa w tuszy
-
klasa handlowa
-
PODINDEKSY
PORODY
-
CECHY FUNKCJONALNE
fitness
-
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
-
wytrwałość laktacji (PERS)
-
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
-
indeks długowieczności (ND)
-
płodność
-
zdrowotność wymienia
-
łatwość porod. - czyn. ojcow.
-
łatwość porod. - czyn. matecz.
-
żywotność cieląt
-
wart. ekolog.
-
WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU
KALIBER
mały
duży
-
UMIĘŚNIENIE
słabe
mocne
-
NOGI
słabe
mocne
-
WYMIĘ
niepożądane
pożądane
-
WYSOKOŚĆ KRZYŻU
niska
wysoka
-
DŁUGOŚĆ ZADU
krótki
długi
-
SZEROKOŚĆ ZADU
wąski
szeroki
-
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
płytka
głęboka
-
USTAWIENIE ZADU
uniesiony
spadzisty
-
USTAW. STAWU SKOK.
pionowy
szablasty
-
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.
limfatyczna
sucha
-
PĘCINA
miękka
spionowana
-
PIĘTKA
niska
wysoka
-
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA
niskie
wysokie
-
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
słabe
mocne
-
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
głębokie
płytkie
-
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
krótkie
długie
-
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
cienkie
grube
-
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
zewnętrzne
wewnętrzne
-
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH
zewnętrzne
wewnętrzne
-
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
na zewnątrz
do wewnątrz
-
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
przystrzyki
czyste wymię
-
Ocena mięsna
IM
-
WHIM
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE MIĘSNOŚĆ FUNKCJONAL. POKRÓJ pobierz PDF
GZW ind. hod.
SM2
Rodzaj wyceny Data wyceny MW ind. mlecz.
SM2
MLEKO [KG]
SM2
TŁUSZCZ [KG]
SM2
% TŁUSZCZ
SM2
BIAŁKO [KG]
SM2
% BIAŁKO
SM2
FW ind. mięs.
SM2
przyrosty netto
SM2
Zawart. mięsa
SM2
klasa handlowa
SM2
fitness
SM2
Szyb. oddaw. mlek
SM2
wytrwałość laktac
SM2
Komórki somat.
SM2
Długowieczność
SM2
płodność
SM2
Zdrow. wymien.
SM2
Łatwość porod. Kp
SM2
żywotność cieląt
SM2
KALIBER
SM2
UMIĘŚNIENIE
SM2
NOGI
SM2
WYMIĘ
SM2
EASY EASY
DE0817423218
144 GENOM. 2021-04-07 134 1478 52 -0.1 44 -0.09 115 118 116 101 114 118 107 102 112 108 106 100 102 117 95 100 116 Pobierz PDF
ELEXIS ELEXIS
DE0955044012
133 GENOM. 2021-04-07 125 1182 37 -0.14 33 -0.1 105 110 99 105 114 114 108 113 110 105 112 108 105 110 105 105 123 Pobierz PDF
EPHRAIM EPHRAIM
DE0817174898
137 GENOM. 2021-04-07 126 1237 41 -0.12 33 -0.12 115 116 115 106 112 117 106 102 114 105 102 105 109 116 100 106 112 Pobierz PDF
EXKLUSIV EXKLUSIV
DE0952073262
134 GENOM. 2021-04-07 122 951 37 -0.03 27 -0.07 110 100 112 108 117 105 106 114 119 104 115 108 108 96 102 110 114 Pobierz PDF
GRAFSCHAFT /SM/ GRAFSCHAFT /SM/
DE0950998513
117 TRADYC. 2021-04-07 119 1046 32 -0.13 24 -0.14 108 104 106 108 96 102 100 109 105 84 105 96 104 104 104 113 97 Pobierz PDF
HAMAMELIS /SEX/ HAMAMELIS /SEX/
DE0950348971SEX
111 TRADYC. 2021-04-07 113 408 25 0.1 15 0.01 108 99 104 111 95 102 103 87 101 93 87 111 109 85 101 117 95 Pobierz PDF
HAPPYDAY HAPPYDAY
DE0953196908
131 GENOM. 2021-04-07 129 1501 40 -0.24 41 -0.14 96 92 104 92 111 107 100 117 124 90 114 98 108 100 84 120 119 Pobierz PDF
HAPPYEND HAPPYEND
DE0950851258
125 TRADYC. 2021-04-07 120 631 38 0.14 21 -0.02 103 105 105 97 111 98 105 100 109 110 105 94 99 112 92 115 111 Pobierz PDF
HAUK HAUK
DE0954200963
134 GENOM. 2021-04-07 121 934 27 -0.13 31 -0.02 110 110 104 110 119 107 108 119 115 107 119 103 106 108 117 113 123 Pobierz PDF
HAYABUSA HAYABUSA
DE0951821433
124 GENOM. 2021-04-07 122 1048 42 -0.02 24 -0.15 111 112 104 110 98 123 94 94 106 92 94 107 109 104 93 114 128 Pobierz PDF
HEADMASTER HEADMASTER
DE0948477907
118 TRADYC. 2021-04-07 119 1076 34 -0.12 22 -0.18 110 114 106 105 96 100 106 98 91 103 96 87 92 106 99 96 92 Pobierz PDF
HELFGOTT HELFGOTT
DE0953001945
123 GENOM. 2021-04-07 113 819 12 -0.26 22 -0.08 107 103 110 100 114 106 109 103 113 109 106 114 106 100 99 114 104 Pobierz PDF
HELIKON HELIKON
DE0954609373
138 GENOM. 2021-04-07 122 849 38 0.03 26 -0.05 114 114 113 105 118 118 118 106 117 104 105 116 116 105 102 100 127 Pobierz PDF
HELIOS HELIOS
DE0954382901
123 GENOM. 2021-04-07 121 1060 30 -0.16 28 -0.1 96 103 90 102 109 110 108 118 110 92 116 109 108 105 99 108 112 Pobierz PDF
HIGHPOWER HIGHPOWER
DE0954613454
130 GENOM. 2021-04-07 123 979 31 -0.11 32 -0.03 117 115 117 108 110 99 114 104 110 107 106 98 88 122 115 108 122 Pobierz PDF
HOLUNDER HOLUNDER
DE0951018173
124 TRADYC. 2021-04-07 114 537 19 -0.04 22 0.04 110 111 108 106 113 79 98 129 110 98 127 107 101 112 110 111 125 Pobierz PDF
HULIO HULIO
DE0953815999
132 GENOM. 2021-04-07 124 1094 35 -0.12 33 -0.06 115 113 116 106 108 106 94 114 107 98 114 105 109 107 94 109 109 Pobierz PDF
HULIO /SEX/ HULIO /SEX/
DE0953815999SEX
132 GENOM. 2021-04-07 124 1094 35 -0.12 33 -0.06 115 113 116 106 108 106 94 114 107 98 114 105 109 107 94 109 109 Pobierz PDF
HURLY *TA HURLY *TA
DE0947424346
125 TRADYC. 2021-04-07 112 797 11 -0.26 23 -0.06 113 108 117 103 111 82 101 103 108 109 105 113 113 104 103 110 115 Pobierz PDF
HUXLEY /SM/ HUXLEY /SM/
DE0950862698
131 TRADYC. 2021-04-07 120 785 24 -0.1 31 0.04 109 104 106 108 118 78 105 110 108 113 112 120 120 100 98 98 107 Pobierz PDF
IMMENS IMMENS
DE0667162193
129 GENOM. 2021-04-07 126 873 50 0.15 27 -0.04 113 110 110 111 104 101 110 107 102 101 104 104 98 94 109 111 91 Pobierz PDF
IMPOSSIBLE IMPOSSIBLE
DE0949778368
117 TRADYC. 2021-04-07 116 418 21 0.05 24 0.12 89 86 89 98 110 91 116 115 112 97 117 94 93 109 112 110 132 Pobierz PDF
INFERNO /SM/ INFERNO /SM/
DE0952976781
127 GENOM. 2021-04-07 130 864 49 0.15 37 0.07 115 111 113 110 98 96 103 106 97 98 103 114 96 97 97 106 101 Pobierz PDF
MIMBACH MIMBACH
DE0949949794
118 TRADYC. 2021-04-07 113 580 18 -0.07 19 -0.02 122 116 121 112 101 91 98 97 97 107 96 108 100 105 109 89 88 Pobierz PDF
MOGUL /SM/ MOGUL /SM/
DE0947679302
119 TRADYC. 2021-04-07 107 101 13 0.12 8 0.06 109 114 108 102 113 89 97 109 110 110 110 98 103 109 101 114 120 Pobierz PDF
MONUMENTAL MONUMENTAL
DE0949729097
115 TRADYC. 2021-04-07 107 788 -12 -0.52 26 -0.02 94 100 92 96 113 105 116 113 119 98 112 108 105 92 92 124 115 Pobierz PDF
MOTIVATION Pp MOTIVATION Pp
DE0953362141
132 GENOM. 2021-04-07 121 890 32 -0.06 28 -0.05 106 108 105 102 118 106 112 107 115 112 103 120 116 102 101 114 99 Pobierz PDF
MUSTANG /SM/ MUSTANG /SM/
DE0952075016
127 GENOM. 2021-04-07 135 1338 53 -0.03 47 0 105 113 97 104 92 114 104 89 98 91 88 102 104 112 99 108 107 Pobierz PDF
MYBEST Pp /SM/ MYBEST Pp /SM/
DE0951237032
120 TRADYC. 2021-04-07 114 708 25 -0.05 17 -0.09 113 102 110 114 107 83 107 110 106 107 107 96 85 105 113 107 87 Pobierz PDF
MYHOME Pp MYHOME Pp
DE0953343448
133 GENOM. 2021-04-07 123 863 37 0.01 29 -0.01 99 100 100 98 121 97 123 118 121 105 115 104 100 112 108 106 102 Pobierz PDF
MYLIFE Pp MYLIFE Pp
DE0951740056
124 GENOM. 2021-04-07 115 710 22 -0.09 20 -0.06 115 118 109 110 108 107 91 104 109 108 105 99 96 114 115 104 113 Pobierz PDF
PRIMUS PRIMUS
DE0952716525
123 GENOM. 2021-04-07 123 1529 28 -0.38 36 -0.19 92 99 92 93 108 112 102 97 117 101 100 96 95 119 88 109 105 Pobierz PDF
SEHRGUT SEHRGUT
DE0947357352
128 TRADYC. 2021-04-07 122 957 29 -0.12 33 -0.01 99 106 94 100 111 100 107 121 110 96 118 109 115 95 96 106 105 Pobierz PDF
SIDO SIDO
DE0955073917
135 GENOM. 2021-04-07 119 984 31 -0.11 24 -0.12 110 111 111 102 122 117 107 119 114 112 120 104 108 110 100 106 123 Pobierz PDF
VISION1 /SM/ VISION1 /SM/
DE0954016500
136 GENOM. 2021-04-07 128 1190 38 -0.13 40 -0.02 100 106 97 99 118 111 105 114 116 112 115 103 100 100 104 112 107 Pobierz PDF
VOLLMILCH VOLLMILCH
DE0950696602
123 TRADYC. 2021-04-07 127 875 44 0.09 36 0.06 97 98 99 96 100 100 92 102 102 95 101 108 109 99 85 103 95 Pobierz PDF
WASCHBAER WASCHBAER
DE0952832158
130 GENOM. 2021-04-07 119 1000 27 -0.17 27 -0.09 103 91 106 105 118 116 101 118 117 107 119 101 106 95 105 92 112 Pobierz PDF
WELTMACHT WELTMACHT
DE0953104350
131 GENOM. 2021-04-07 127 1078 43 -0.02 35 -0.04 105 105 104