Rasa Simentalska - program niemiecki

PARAMETRY OGÓLNE
GZW łączny indeks hodowlany
-
Rodzaj wyceny
 
Data wyceny
 
% rasy głównej
-
% HF
-
CECHY PRODUKCYJNE
indeks dla cech mlecznych ( MW)
-
wyd. mleka [kg]
-
wyd. tłuszczu [kg]
-
% tłuszczu
-
wyd. białka [kg]
-
% białka
-
MIĘSNOŚĆ
indeks dla cech mięsnych (FW)
-
przyrosty netto
-
zawartość mięsa w tuszy
-
klasa handlowa
-
CECHY FUNKCJONALNE
fitness
-
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
-
wytrwałość laktacji (PERS)
-
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
-
indeks długowieczności (ND)
-
płodność
-
zdrowotność wymienia
-
łatwość porod. - czyn. ojcow.
-
łatwość porod. - czyn. matecz.
-
żywotność cieląt
-
wart. ekolog.
-
WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU
KALIBER
mały
duży
-
UMIĘŚNIENIE
słabe
mocne
-
NOGI
słabe
mocne
-
WYMIĘ
niepożądane
pożądane
-
WYSOKOŚĆ KRZYŻU
niska
wysoka
-
DŁUGOŚĆ ZADU
krótki
długi
-
SZEROKOŚĆ ZADU
wąski
szeroki
-
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
płytka
głęboka
-
USTAWIENIE ZADU
uniesiony
spadzisty
-
USTAW. STAWU SKOK.
pionowy
szablasty
-
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.
limfatyczna
sucha
-
PĘCINA
miękka
spionowana
-
PIĘTKA
niska
wysoka
-
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA
niskie
wysokie
-
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
słabe
mocne
-
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
głębokie
płytkie
-
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
krótkie
długie
-
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
cienkie
grube
-
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
zewnętrzne
wewnętrzne
-
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
na zewnątrz
do wewnątrz
-
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
przystrzyki
czyste wymię
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE MIĘSNOŚĆ FUNKCJONAL. POKRÓJ pobierz PDF
GZW ind. hod.
SM2
Rodzaj wyceny Data wyceny MW ind. mlecz.
SM2
MLEKO [KG]
SM2
TŁUSZCZ [KG]
SM2
% TŁUSZCZ
SM2
BIAŁKO [KG]
SM2
% BIAŁKO
SM2
FW ind. mięs.
SM2
przyrosty netto
SM2
Zawart. mięsa
SM2
klasa handlowa
SM2
fitness
SM2
Szyb. oddaw. mlek
SM2
wytrwałość laktac
SM2
Komórki somat.
SM2
Długowieczność
SM2
płodność
SM2
Zdrow. wymien.
SM2
Łatwość porod. Kp
SM2
żywotność cieląt
SM2
KALIBER
SM2
UMIĘŚNIENIE
SM2
NOGI
SM2
WYMIĘ
SM2
BARTL BARTL
DE0949731255
116 GENOM. 18-sie 111 537 12 -0.13 18 -0.01 92 95 93 94 114 116 111 103 115 109 102 109 107 102 108 116 104 Pobierz PDF
BUCKINGHAM BUCKINGHAM
DE0950429076
123 GENOM. 18-sie 119 849 27 -0.09 27 -0.03 112 115 102 113 105 113 105 112 110 97 110 95 91 109 100 105 106 Pobierz PDF
BUSHIDO BUSHIDO
DE0947937236
113 TRADYC. 18-sie 114 870 21 -0.18 20 -0.13 107 110 101 108 96 114 109 100 101 84 98 118 108 97 95 96 96 Pobierz PDF
EVERGREEN EVERGREEN
DE0948470307
130 TRADYC. 18-sie 130 1222 46 -0.06 43 0 101 110 97 99 101 107 93 112 99 97 110 111 106 96 103 105 106 Pobierz PDF
GRAFSCHAFT /SM/ GRAFSCHAFT /SM/
DE0950998513
121 GENOM. 18-sie 117 814 26 -0.09 23 -0.07 107 108 106 104 106 111 105 100 107 103 99 108 110 98 99 117 103 Pobierz PDF
HALLELUJA HALLELUJA
DE0949731234
122 GENOM. 18-sie 133 1349 57 0.01 37 -0.12 103 110 102 99 95 93 114 98 97 97 96 90 88 112 92 99 105 Pobierz PDF
HAMAMELIS HAMAMELIS
DE0950348971
132 GENOM. 18-sie 135 1090 54 0.11 43 0.06 109 112 99 112 101 107 111 92 105 96 90 119 106 96 106 119 104 Pobierz PDF
HARUN /SM/ HARUN /SM/
DE0951551555
127 GENOM. 18-sie 133 1257 51 -0.01 42 -0.02 92 100 83 100 107 106 117 105 106 97 104 115 108 102 105 105 107 Pobierz PDF
HEADMASTER HEADMASTER
DE0948477907
126 TRADYC. 18-sie 124 981 41 0 29 -0.06 113 117 109 108 104 111 104 103 103 110 102 94 95 105 99 104 94 Pobierz PDF
HERO /SM/ HERO /SM/
DE0951718923
135 GENOM. 18-sie 125 761 35 0.04 35 0.1 110 103 114 103 122 92 104 111 112 121 114 121 121 104 97 110 111 Pobierz PDF
HOOLIGAN HOOLIGAN
AT357392838
138 GENOM. 18-sie 131 1030 52 0.11 36 -0.01 112 122 100 110 109 126 109 99 107 99 100 113 114 112 100 99 108 Pobierz PDF
HUARAS /SM/ HUARAS /SM/
DE0951251532
125 GENOM. 18-sie 124 1158 39 -0.1 29 -0.14 89 90 88 97 118 113 110 104 118 114 106 102 103 102 105 113 114 Pobierz PDF
HULAHOOP HULAHOOP
DE0950595920
123 GENOM. 18-sie 116 315 30 0.21 16 0.06 102 93 101 106 117 112 112 106 118 110 105 124 117 86 91 102 101 Pobierz PDF
HULAPALOO HULAPALOO
DE0950613674
125 GENOM. 18-sie 128 1340 43 -0.14 35 -0.13 91 88 85 103 108 112 110 93 111 101 94 114 113 101 102 114 109 Pobierz PDF
HURLY *TA HURLY *TA
DE0947424346
139 TRADYC. 18-sie 123 1118 27 -0.22 37 -0.02 114 110 117 105 117 81 115 114 115 105 115 122 113 105 103 110 113 Pobierz PDF
HUTSASSA HUTSASSA
DE0948320132
129 TRADYC. 18-sie 128 1085 41 -0.05 40 0.03 113 124 103 109 102 87 102 102 99 106 99 111 105 111 106 106 93 Pobierz PDF
HUXLEY /SM/ HUXLEY /SM/
DE0950862698
132 GENOM. 18-sie 123 688 29 0.01 35 0.13 107 107 104 106 120 84 115 116 113 109 113 120 127 95 94 105 103 Pobierz PDF
IKONOSTAS IKONOSTAS
DE0946187280
118 TRADYC. 18-sie 115 307 32 0.24 14 0.04 87 86 93 90 114 97 108 99 117 109 101 118 106 99 100 102 110 Pobierz PDF
IM WALD IM WALD
DE0943025851
126 TRADYC. 18-sie 115 393 26 0.12 18 0.05 110 112 100 111 112 110 120 102 111 106 102 111 115 87 110 105 112 Pobierz PDF
INCREDIBLE PP* *TA INCREDIBLE PP* *TA
DE0948421703
119 TRADYC. 18-sie 107 59 11 0.12 10 0.1 107 97 114 103 112 83 110 113 99 115 111 120 109 91 94 110 98 Pobierz PDF
ISDERSUPER ISDERSUPER
DE0949693159
118 GENOM. 18-sie 107 391 12 -0.05 7 -0.09 93 94 95 95 122 117 99 112 118 118 114 104 109 100 97 100 122 Pobierz PDF
ISERSCHEE ISERSCHEE
DE0944478898
111 TRADYC. 18-sie 119 755 33 0.02 24 -0.03 93 102 97 89 93 110 90 95 97 92 94 108 109 108 76 121 99 Pobierz PDF
MANDRIN MANDRIN
AT650446817
129 TRADYC. 18-sie 123 1075 34 -0.13 33 -0.05 111 108 109 107 104 97 105 110 102 93 108 119 118 98 93 101 102 Pobierz PDF
MANIGO MANIGO
DE0943304203
130 TRADYC. 18-sie 113 587 11 -0.16 26 0.06 105 104 102 106 120 87 107 132 110 104 129 118 122 99 104 136 110 Pobierz PDF
MOGUL /SM/ MOGUL /SM/
DE0947679302
133 TRADYC. 18-sie 119 478 28 0.1 27 0.13 114 115 108 111 117 94 108 116 108 108 117 114 117 107 101 116 115 Pobierz PDF
MONUMENTAL MONUMENTAL
DE0949729097
125 GENOM. 18-sie 118 915 19 -0.23 31 -0.01 102 107 99 100 115 101 98 114 119 101 114 114 110 97 97 117 121 Pobierz PDF
MYBEST Pp /SM/ MYBEST Pp /SM/
DE0951237032
137 GENOM. 18-sie 127 998 41 0 34 -0.01 118 113 109 119 118 94 111 115 117 112 113 101 96 100 112 108 103 Pobierz PDF
MYLIFE Pp MYLIFE Pp
DE0951740056
137 GENOM. 18-sie 127 1164 38 -0.12 37 -0.05 119 124 108 116 111 111 89 99 111 107 103 105 109 113 106 108 118 Pobierz PDF
POLAROID *TA POLAROID *TA
DE0947470646
127 TRADYC. 18-sie 118 740 36 0.06 18 -0.09 111 98 114 108 109 96 99 113 101 109 112 100 102 101 107 105 95 Pobierz PDF
POSSMANN POSSMANN
DE0666737819
133 GENOM. 18-sie 127 760 49 0.21 27 0.01 118 109 112 118 112 95 108 116 110 104 114 110 104 91 109 104 100 Pobierz PDF
ROUMANIAN ROUMANIAN
DE0974577202
120 TRADYC. 18-sie 107 -31 10 0.15 10 0.14 113 110 108 110 115 96 82 117 108 123 114 103 95 112 114 101 95 Pobierz PDF
SEHRGUT SEHRGUT
DE0947357352
129 TRADYC. 18-sie 123 1029 30 -0.15 36 -0.01 103 109 98 103 110 103 105 118 107 100 116 117 115 100 95 107 106 Pobierz PDF
VENDT *TA VENDT *TA
DE0948419959
127 TRADYC. 18-sie 118 949 15 -0.29 33 0 119 111 113 118 107 109 106 111 108 99 109 101 101 103 126 104 98 Pobierz PDF
VILLEROY VILLEROY
DE0947673487
138 TRADYC. 18-sie 119 811 25 -0.11 31 0.03 118 113 113 115 117 111 109 107 118 112 107 103 108 89 92 108 112 Pobierz PDF
VITAMIN *TA VITAMIN *TA
DE0947331697
131 TRADYC. 18-sie 110 515 12 -0.12 17 -0.02 136 133 129 122 114 91 117 104 115 111 103 104 90 110 130 100 110 Pobierz PDF
VOILA VOILA
DE0948585003
112 GENOM. 18-sie 106 -3 7 0.1 10 0.14 94 107 89 95 114 93 110 116 114 104 113 113 108 112 104 111 110 Pobierz PDF
VOLLMILCH VOLLMILCH
DE0950696602
124 GENOM. 18-sie 128 848 46 0.12 35 0.06 95 101 92 98 104 102 87 105 103 104 104 110 109 102 89 101 104 Pobierz PDF
WABAN /SM/ WABAN /SM/
AT806062819
142 TRADYC. 18-sie 124 959 32 -0.09 37 0.04 97 98 95 101 125 106 120 124 123 111 123 95 105