STOK-DEBO

PL005304214542 / ur. 2015-06-11


OJCIEC MATKA
SPLENDOR
PL005309114090
ZADUMA 58
PL005315278601
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SUDAN
US62768990
TEAMA 6
PL005298730431
ALTAIOTA
US61898306
ZADUMA 38
PL005176928325


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Kappa-kazeina
Ind. Ogól.
130 GENOM. 18-sie 100 99.51 AA 130

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszcz
wyd. białka [kg]
% białka
indeks prod. [kg]
liczba córek
liczba obór
powtarzalność
648 41.6 0.19 27.7 0.08 97 0 0 0.75

PODINDEKSY

PI produkcyjny
PI pokroju ogólny
PI ramy ciała
PI siły mleczności
PI nóg i racic
PI wymienia
PI płodności
121 116 117 110 106 116 109

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla komórek somatycznych
WH dla przeżywalności
113 116

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 111 mały
duży
TYP 112 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 106 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 115 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 112 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 109 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 105 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 120 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 109 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 109 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 98 pionowe
podsiebne
RACICE 101 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 112 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 119 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 106 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 104 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 116 niskie
wysokie
WYMIE SZEROKOŚĆ 105 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 113 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 91 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 95 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 102 ordynarny
szlachetny