STOK-DEBO

PL005304214542 / ur. 2015-06-11


OJCIEC MATKA
SPLENDOR
PL005309114090
ZADUMA 58
PL005315278601
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SUDAN
US62768990
TEAMA 6
PL005298730431
ALTAIOTA
US61898306
ZADUMA 38
PL005176928325


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Kappa-kazeina
Ind. Ogól.
128 GENOM. 18-kwi 100 99.51 AA 128

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszcz
wyd. białka [kg]
% białka
indeks prod. [kg]
powtarzalność
621 40 0.18 26.7 0.08 93.4 0.74

PODINDEKSY

PI produkcyjny
PI pokroju ogólny
PI ramy ciała
PI siły mleczności
PI nóg i racic
PI wymienia
PI płodności
120 116 116 109 106 116 109

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla komórek somatycznych
WH dla przeżywalności
113 110

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 109 mały
duży
TYP 111 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 105 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 115 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 112 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 108 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 103 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 119 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 110 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 107 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 100 pionowe
podsiebne
RACICE 101 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 111 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 119 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 107 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 103 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 115 niskie
wysokie
WYMIE SZEROKOŚĆ 108 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 112 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 93 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 94 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 102 ordynarny
szlachetny