ALABAMA

PL005315278489 / ur. 2011-10-11


OJCIEC MATKA
ALTAIOTA
US61898306
DIENTJE
PL005072510099
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
JUSTICE
PL000609606144
REGANCREST ITO ISA
US60870571
CASSA
PL000609598242
DIENTJE 160
NL326672815


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Kappa-kazeina
Ind. Ogól.
118 TRADYC. 18-sie 100 96.87 AA 118

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszcz
wyd. białka [kg]
% białka
indeks prod. [kg]
liczba córek
liczba obór
powtarzalność
542 39.6 0.22 20.8 0.04 81.2 69 51 0.85

PODINDEKSY

PI produkcyjny
PI pokroju ogólny
PI ramy ciała
PI siły mleczności
PI nóg i racic
PI wymienia
PI płodności
116 112 112 107 103 112 101

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla komórek somatycznych
WH dla przeżywalności
porody normalne i łatwe [%]
96 106 97.68

Ocena pokroju córek

liczba córek
liczba obór
51 40

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 112 mały
duży
TYP 108 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 112 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 113 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 113 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 114 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 111 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 114 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 102 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 124 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 85 pionowe
podsiebne
RACICE 99 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 120 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 118 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 115 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 116 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 115 niskie
wysokie
WYMIE SZEROKOŚĆ 109 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 111 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 91 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 112 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 106 ordynarny
szlachetny