Rasa Polska Holsztyńsko-Fryzyjska odm. Czarno-Biała

PARAMETRY OGÓLNE
INDEKS PF
-
Rodzaj wyceny
 
Data wyceny
 
% rasy głównej
-
% HF
-
CECHY PRODUKCYJNE
wyd. mleka [kg]
-
wyd. tłuszczu [kg]
-
% tłuszcz
-
wyd. białka [kg]
-
% białka
-
indeks prod. [kg]
-
liczba córek
-
liczba obór
-
powtarzalność
-
PODINDEKSY
PI produkcyjny
-
PI pokroju ogólny
-
PI ramy ciała
-
PI siły mleczności
-
PI nóg i racic
-
PI wymienia
-
PI płodności
-
CECHY FUNKCJONALNE
WH dla komórek somatycznych
-
WH dla przeżywalności
-
porody normalne i łatwe [%]
-
Ocena pokroju córek
liczba córek
-
liczba obór
-
WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU
KALIBER
mały
duży
-
TYP
niepożadany
pożądany
-
NOGI - RACICE
niepożądane
pożądane
-
WYMIĘ
niepożądane
pożądane
-
BUDOWA OGÓLNA
pożądana
niepożądana
-
KRZYŻ
niski
wysoki
-
GŁĘB. TUŁOWIA
płytka
głęboka
-
SZER. KL. PIERSIOWEJ
wąska
szeroka
-
USTAWIENIE ZADU
uniesiony
spadzisty
-
SZEROKOŚĆ ZADU
wąski
szeroki
-
UST. NÓG TYLNYCH
pionowe
podsiebne
-
RACICE
dł. przekątna
kr. przekątna
-
NOGI TYŁ
iksowate
równoległe
-
WYMIĘ ZAW. PRZ.
luźne
mocne
-
WYMIĘ ZAW. TYLNE
niskie
wysokie
-
WYMIĘ WIĘZADŁO
słebe
mocne
-
WYMIĘ POŁOŻENIE
niskie
wysokie
-
WYMIE SZEROKOŚĆ
wąskie
szerokie
-
USTAW. STRZYKÓW
szerokie
wąskie
-
DŁUG. STRZYKÓW
krótkie
długie
-
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ
szerokie
wąskie
-
CHARAKTER ML.
ordynarny
szlachetny
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE PODINDEKSY FUNKCJONAL. POKRÓJ pobierz PDF
INDEKS PF
HF
Rodzaj wyceny Data wyceny wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
PI produkcyjny
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
PI płodności
HF
KOM. SOMAT.
HF
DŁUGOWIECZ.
HF
PORODY
HF
KALIBER
HF
TYP
HF
NOGI - RACICE
HF
WYMIĘ
HF
BUDOWA OGÓLNA
HF
ALABAMA ALABAMA
PL005315278489
118 TRADYC. 18-sie 542 39.6 0.22 20.8 0.04 81.2 116 112 112 107 103 112 101 96 106 97.68 112 108 112 113 113 Pobierz PDF
ALBERO /HO/ ALBERO /HO/
NL747281551
141 GENOM. 18-sie 1092 58.1 0.16 43.6 0.1 145.3 135 119 109 110 110 120 108 106 124 105 115 114 113 116 Pobierz PDF
ALKARN ALKARN
PL005380240213
120 GENOM. 18-sie 1164 15 -0.39 21.8 -0.19 58.6 111 118 102 107 113 118 101 112 109 107 110 111 115 110 Pobierz PDF
ARIZON ARIZON
PL005315278465
115 TRADYC. 18-sie 689 14.9 -0.17 16.7 -0.07 48.3 108 115 114 113 108 113 105 102 104 95.58 116 112 111 117 117 Pobierz PDF
ASTOR ASTOR
DE0354312294
123 TRADYC. 18-sie 704 39.9 0.14 35.1 0.15 110.1 125 108 106 126 104 104 102 103 101 97.22 110 125 113 115 118 Pobierz PDF
BABIARZ KR /HO/ BABIARZ KR /HO/
PL005407815097
134 GENOM. 18-sie 745 46 0.19 45 0.26 136 133 112 103 114 112 108 99 118 111 108 109 114 107 111 Pobierz PDF
BARBAKAN KZ /HO/ BARBAKAN KZ /HO/
PL005367324622
132 GENOM. 18-sie 660 48.6 0.27 25.6 0.05 99.8 121 122 102 117 112 123 101 116 122 109 119 120 118 119 Pobierz PDF
BARD /HO/ BARD /HO/
PL005309895777
121 GENOM. 18-sie 633 34.2 0.1 25.6 0.06 85.4 118 113 108 112 102 115 107 100 100 111 115 106 113 114 Pobierz PDF
BEVERLY ML BEVERLY ML
PL005400085060
135 GENOM. 18-sie 730 43.8 0.17 31.1 0.09 106 124 119 114 112 113 115 122 106 114 109 116 119 114 116 Pobierz PDF
BIGIEL /HO/ BIGIEL /HO/
PL005306400790
119 TRADYC. 18-sie 1373 27.9 -0.33 30.2 -0.16 88.3 120 109 107 112 107 105 97 96 110 91.66 111 111 116 108 112 Pobierz PDF
BLACKBERY ST BLACKBERY ST
PL005244212165
129 GENOM. 18-sie 534 24.4 0.03 27.1 0.13 78.6 117 119 115 114 105 120 102 117 126 110 116 109 117 116 Pobierz PDF
BLANCO ET BLANCO ET
DE0358631625
146 GENOM. 18-sie 1093 35.6 -0.11 40 0.05 115.6 128 128 110 110 117 129 115 128 124 108 121 121 125 120 Pobierz PDF
BOGOR BOGOR
PL005245120445
124 GENOM. 18-sie 363 39.8 0.33 21.3 0.12 82.4 116 117 106 111 114 114 106 112 104 106 116 112 114 115 Pobierz PDF
BOMAS-DEBO BOMAS-DEBO
PL005404512852
129 GENOM. 18-sie 634 35.2 0.12 26.6 0.08 88.4 119 118 109 117 108 117 104 116 119 110 120 114 115 120 Pobierz PDF
BORMAN BORMAN
PL005304213514
131 GENOM. 18-sie 859 28.1 -0.09 27.3 -0.01 82.7 118 117 114 115 109 115 108 118 126 110 116 115 114 116 Pobierz PDF
CALYPSO CALYPSO
PL005250714066
133 GENOM. 18-sie 812 47.9 0.18 40.4 0.17 128.7 131 112 98 104 103 117 101 116 114 104 108 108 113 107 Pobierz PDF
CAMBELL /HO/ CAMBELL /HO/
PL005398593141
134 GENOM. 18-sie 888 35.3 -0.01 38.1 0.11 111.5 126 124 107 116 109 127 92 117 122 109 120 113 122 119 Pobierz PDF
COMANDOS COMANDOS
PL005307714599
132 GENOM. 18-sie 723 33 0.04 33.8 0.13 100.6 123 113 100 108 100 118 111 116 120 107 114 106 117 113 Pobierz PDF
DANGAR /HO/ DANGAR /HO/
PL005285606237
110 TRADYC. 18-sie 318 39.5 0.35 23.5 0.17 86.5 118 94 100 110 100 89 98 98 100 98.17 109 111 109 106 108 Pobierz PDF
DANKO TEKS ET DANKO TEKS ET
PL005410033044
137 GENOM. 18-sie 1091 40.7 -0.05 37.2 0.02 115.1 127 122 107 109 112 123 107 110 123 107 116 121 117 116 Pobierz PDF
DANONE DANONE
PL005287642509
106 GENOM. 18-sie 278 15.1 0.05 13 0.05 41.1 106 110 105 109 109 107 100 97 87 110 111 116 110 112 Pobierz PDF
DEBO-BAZYLI /HO/ DEBO-BAZYLI /HO/
PL005329808818
137 GENOM. 18-sie 1293 41.5 -0.13 37.6 -0.05 116.7 127 119 127 121 105 116 114 115 113 112 118 106 113 120 Pobierz PDF
DEBO-BOSTON /HO/ DEBO-BOSTON /HO/
PL005329808481
137 GENOM. 18-sie 749 50.1 0.24 34.6 0.13 119.3 127 125 104 116 112 126 96 121 118 108 124 124 123 123 Pobierz PDF
DERBY DERBY
PL005251644942
113 TRADYC. 18-sie 987 22.8 -0.21 27.2 -0.06 77.2 116 107 98 111 106 106 83 107 109 96.72 107 113 118 113 113 Pobierz PDF
DINO /HO/ DINO /HO/
PL005308599423
111 TRADYC. 18-sie 533 12.6 -0.12 18.3 0.01 49.2 108 108 101 113 104 108 98 107 104 98.5 102 114 117 116 114 Pobierz PDF
DONALD DONALD
PL005257425620
121 GENOM. 18-sie 351 31.9 0.23 20.9 0.12 73.7 114 120 107 110 112 119 108 96 101 109 112 117 114 112 Pobierz PDF
DRUMMER DRUMMER
UK727942600169
128 GENOM. 18-sie 1057 42.7 -0.01 30.6 -0.04 103.9 123 111 101 112 104 111 102 113 117 100 117 112 119 Pobierz PDF
DYSKONT /HO/ DYSKONT /HO/
PL005316599057
118 TRADYC. 18-sie 486 31.1 0.14 31 0.2 93.1 121 108 109 112 107 103 94 103 102 98.49 109 115 112 113 114 Pobierz PDF
EDGAR /HO/ EDGAR /HO/
PL005301086241
117 TRADYC. 18-sie 631 28.2 0.03 29.1 0.11 86.4 119 111 116 119 112 103 92 98 103 96.82 113 119 120 108 114 Pobierz PDF
EMBARGO BB EMBARGO BB
PL005273150803
108 TRADYC. 18-sie 125 16.3 0.15 14.4 0.14 45.1 107 102 110 103 97 103 92 114 111 97.17 111 107 97 106 106 Pobierz PDF
FILL FILL
PL005273053272
117 TRADYC. 18-sie 1211 17.2 -0.38 44 0.06 105.2 126 98 105 98 104 94 99 93 106 96.07 103 104 107 97 102 Pobierz PDF
GANTEK GANTEK
PL005312053850
114 TRADYC. 18-sie 385 36.4 0.27 8.5 -0.05 53.4 107 110 103 105 103 112 105 102 113 96.72 105 107 101 117 112 Pobierz PDF
GH TALON /HO/ GH TALON /HO/
PL005408788215
131 GENOM. 18-sie 917 18.6 -0.23 34.8 0.06 88.2 120 121 105 103 111 123 98 115 126 107 112 111 118 112 Pobierz PDF
HANNIBAL HANNIBAL
PL005283172406
114 GENOM. 18-sie 740 17.7 -0.16 17.7 -0.08 53.1 109 117 107 106 106 120 96 102 101 109 114 111 115 114 Pobierz PDF
INFERNO /HO/ INFERNO /HO/
DE0358972116
138 GENOM. 18-sie 472 50.7 0.4 25.4 0.13 101.5 122 119 107 113 113 118 118 122 125 105 115 115 115 113 Pobierz PDF
JAGUAR JAGUAR
DE0770150947
134 GENOM. 18-sie 583 24.1 0 28 0.12 80.1 117 117 101 102 107 121 120 121 126 100 111 119 120 113 Pobierz PDF
JARDIN KZ JARDIN KZ
PL005232326799
105 TRADYC. 18-sie -96 22.8 0.37 -0.9 0.03 21 98 109 105 109 107 106 101 107 100 96.74 112 114 118 111 114 Pobierz PDF
JEEPSON /SEX/ JEEPSON /SEX/
FR3535222528
137 GENOM. 18-sie 1255 39.3 -0.14 37.9 -0.03 115.1 127 122 105 118 106 126 108 118 115 107 121 104 122 119 Pobierz PDF
JEPSILON JEPSILON
FR2923863182
133 GENOM. 18-sie 630 31.5 0.07 34 0.17 99.5 123 124 111 115 113 124 98 117 116 110 119 124 121 120 Pobierz PDF
KZ BABIT /HO/ KZ BABIT /HO/
PL005419597844
137 GENOM. 18-sie