Rasa Jersey

PARAMETRY OGÓLNE
% rasy głównej
-
% HF
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
ENGAGE
UK55452
MEMORY /JE/
US67208570
PRECISION /JE/
UK55461
SANTANA /JE/
US118371063