Rasa Jersey

PARAMETRY OGÓLNE
% rasy głównej
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
ENGAGE
UK55452
FLAGSHIP
UK55014
PRECISION /JE/
UK55461