Duńska czerwona

PARAMETRY OGÓLNE
% rasy głównej
-
% HF
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera